ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ KITION: Παραμένουν στην εργασία τους

Σε συμφωνία κατέληξαν Κυβέρνηση και εκπρόσωποι των εργαζομένων στο λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Υπουργείο Εργασίας, με τη συμμετοχή και του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, συμφωνήθηκε μεταξύ Κυβέρνησης και εκπροσώπων εργαζομένων η εξασφάλιση της μεταβατικής εργοδότησης από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας και Αμμοχώστου του προσωπικού του οποίου η εργοδότηση τερματίζεται μετά τον τερματισμό της σύμβασης της κυβέρνησης με την εταιρεία Κίτιον.

Συμφωνήθηκε, επίσης, να γίνει καταγραφή των εργασιών που εκτελούνταν από αυτούς τους εργαζομένους, σε συνάρτηση με τις εργασίες που διεξάγονται στο λιμάνι και τη μαρίνα για την ανάθεση ανάλογων καθηκόντων. Ακόμα, συμφωνήθηκε να συμπεριληφθεί στους όρους του διαγωνισμού για την ανάθεση της διαχείρισης και ανάπτυξης λιμανιού και της μαρίνα Λάρνακας, η εργοδότηση αυτού του προσωπικού από τον νέο ανάδοχο.

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας, οι διεργασίες, που προνοούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν άμεσα.

Η ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, συμφωνήθηκαν μεταξύ της Κυβέρνησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων τα εξής:

Η εξασφάλιση της μεταβατικής εργοδότησης του προσωπικού για το οποίο τερματίζεται η απασχόληση στο λιμάνι και τη μαρίνα, από την Αναπτυξιακή Εταιρία Λάρνακας και Αμμοχώστου.
Η καταγραφή των εργασιών που εκτελούνταν από αυτούς τους εργαζομένους, σε συνάρτηση με τις εργασίες που διεξάγονται στο λιμάνι και τη μαρίνα για την ανάθεση ανάλογων καθηκόντων.
Η συμπερίληψη στους όρους του νέου διαγωνισμού για την ανάθεση της διαχείρισης και της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας, της εργοδότησης από τον νέο ανάδοχο αυτού του προσωπικού.
Οι διεργασίες που προνοούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν άμεσα.

Πηγή: ΚΥΠΕ