Εθελοντές ανάλαβαν να καθαρίσουν τη λίμνη Ορόκλινης

Ημέρα εθελοντικού καθαρισμού της λίμνης Ορόκλινης διοργανώνει το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου LIFE για την προστασία της λίμνης.

«Στόχος μας είναι η απομάκρυνση σκουπιδιών γύρω από τη λίμνη και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας της λίμνης Ορόκλινης, η οποία είναι Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα Πουλιά (μέρος του δικτύου Natura 2000)», ειδικά για την αναπαραγωγή της Πελλοκατερίνας και του Καλαμοκαννά,» αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Βορόκληνης.

Σύμφωνα με το Δήμο, η περιοχή υποφέρει από παράνομη ρίψη απορριμμάτων και η συμμετοχή του κοινού στην προσπάθεια καθαρισμού της λίμνης θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάδειξη της.

Το  έργο «Αποκατάσταση και Διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης» συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2012 για την αποκατάσταση και προστασία  του σημαντικού υδροβιότοπου της λίμνης Ορόκλινης, η οποία είναι Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις €797.070 και περιλαμβάνει δράσεις διατήρησης που θα αντιμετωπίσουν τις διάφορες απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα η λίμνη καθώς και άλλες δράσεις που επικεντρώνονται στην ενημέρωση και εμπλοκή του κοινού για τη σημασία και προστασία της λίμνης.

Αναμένεται ότι με το τέλος του έργου η λίμνη Ορόκλινης θα αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες αλλά και σημείο αναφοράς για την κοινότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ