Ευρωπαϊκή στήριξη στην Κύπρο έναντι της Τουρκίας


Διαβάστε επίσης, Έτος λιτότητας το 2013 και Αναβάθμιση για Ελλάδα από S&P. Τέλος η “επιλεκτική χρεοκοπία”.


Η Κύπρος έχει «όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών της Ε.Ε., στα οποία συμπεριλαμβάνεται η προσχώρηση σε διμερείς συμφωνίες και η εξερεύνηση και η εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων, σύμφωνα με το κεκτημένο της Ε.Ε. και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Στέφαν Φίλε.

Ο Φίλε διατύπωσε τις θέσεις αυτές απαντώντας την Ευρωβουλευτή Αντιγόνη Παπαδοπούλου η οποία απευθύνθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλώντας την να πάρει θέση για τις τουρκικές απειλές σχετικά με την εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Ο κ. Φίλε τόνισε, επίσης, ότι «είναι επείγον να εκπληρώσει πλήρως η Τουρκία την υποχρέωσή της ως προς την πλήρη εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου και να σημειώσει πρόοδο σχετικά με την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων της με την Κυπριακή Δημοκρατία».