Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: η Επιτροπή προτείνει την απαγόρευση των θερμαινόμενων προϊόντων αρωματισμένου καπνού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες, 29 Ιουλίου 2022, την απαγόρευση της πώλησης θερμαινόμενων προϊόντων αρωματισμένου καπνού στην ΕΕ.

Η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται στη σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων θερμαινόμενων προϊόντων καπνού σε όλη την ΕΕ.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής, ο όγκος πωλήσεων θερμαινόμενων προϊόντων καπνού αυξήθηκε κατά 10% σε περισσότερα από πέντε κράτη μέλη, ενώ στο σύνολο της ΕΕ τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού ξεπέρασαν κατά 2,5 % τις συνολικές πωλήσεις των προϊόντων καπνού.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά: «Με την αφαίρεση του αρωματισμένου θερμαινόμενου καπνού από την αγορά κάνουμε ακόμη ένα βήμα προς την υλοποίηση του οράματός μας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου καταπολέμησης του καρκίνου για τη δημιουργία μιας “γενιάς χωρίς καπνό”, με σκοπό λιγότερο από το 5 % του πληθυσμού να κάνει χρήση καπνού έως το 2040. Καθώς εννέα στους δέκα καρκίνους του πνεύμονα οφείλονται στον καπνό, θέλουμε να κάνουμε το κάπνισμα όσο το δυνατόν λιγότερο ελκυστικό, προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών και να σώσουμε ζωές. Η ανάληψη ισχυρότερων δράσεων για τη μείωση της κατανάλωσης καπνού, η αυστηρότερη επιβολή της νομοθεσίας και η ευθυγράμμιση με τις νέες εξελίξεις για την αντιμετώπιση της ατέρμονης ροής νέων προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά —κάτι ιδιαίτερα σημαντικά για την προστασία των νέων— είναι καίριας σημασίας για τον σκοπό αυτό. Η πρόληψη θα είναι πάντα καλύτερη απ’ τη θεραπεία.» 

Η πρόταση θα υποβληθεί τώρα σε έλεγχο από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους οκτώ μήνες για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο, και, μετά την επιπρόσθετη τρίμηνη περίοδο μετάβασης, οι διατάξεις θα αρχίσουν να ισχύουν.