Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Καταδικάζει την εργαλειοποίηση μεταναστών

Aπό τρίτες χώρες

Την εργαλειοποίηση μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς από τρίτες χώρες καταδικάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας «την ανάγκη να αναπτύξει εργαλεία για να αντιμετωπίσει» το φαινόμενο αυτό, σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων για την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη το βράδυ.

Όπως αναφέρεται, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «καλεί για γρήγορη επεξεργασία των προτάσεων για μέτρα κατά διαχειριστών μεταφορών που διευκολύνουν ή εμπλέκονται σε διακίνηση ανθρώπων ή παράνομη διακίνηση μεταναστών σε συνάρτηση με παράνομη είσοδο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει πως οι ηγέτες ανασκόπησαν την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ιουνίου και του Οκτωβρίου και επαναδιατυπώνει τη σημασία της αντιμετώπισης της κατάστασης «σε σχέση με όλες τις μεταναστευτικές διόδους κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη όλη την διαδρομή και κατά συνολικό τρόπο».

Καλεί επίσης την Κομισιόν, τον Ύπατο Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν πως οι πρόσφατοι σχεδιασμοί σε σχέση με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης λειτουργήσουν και εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση, σε συνεργασία με τις χώρες – εταίρους.

Προτρέπει επίσης την Κομισιόν να διασφαλίσει πως θα εντοπιστεί και θα κινητοποιηθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για ενέργειες σε σχέση με το μεταναστευτικό χωρίς καθυστέρηση, για όλες τις μεταναστευτικές διόδους.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει επίσης τη σημασία μιας πιο ενωμένης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για τις επιστροφές και καλεί την Κομισιόν, τον Ύπατο Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν γρήγορα με ενέργειες που θα διασφαλίσουν αποτελεσματικές επιστροφές στις χώρες προέλευσης μέσω της χρήσης όλων των πολιτικών, μηχανισμών και εργαλείων της ΕΕ.

Προτρέπει επίσης το Συμβούλιο και την Κομισιόν να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας ώστε να στηριχθούν τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, «μεταξύ άλλων όσων αφορά συνοριοφύλακες και εναέρια παρακολούθηση».

πηγή: ΚΥΠΕ