Φεύγει το taxisnet, έρχεται το Tax For All

Εντός Μαρτίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η πρώτη φάση του Tax For All (TFA), το οποίο είναι Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης του Τμήματος Φορολογίας. Το TAX For All εκτιμάται ότι θα κάνει τη ζωή όλων μας ευκολότερη, καθώς όλες οι διαδικασίες που αφορούν το Τμήμα Φορολογίας θα γίνονται ηλεκτρονικά.

Μέσω του TFA οι φορολογούμενοι θα διατηρούν φορολογικό προφίλ και θα ενημερώνονται για τις φορολογικές τους οφειλές, θα μπορούν να πληρώνουν φόρους, να εκδίδουν πιστοποιητικά και να υποβάλλουν αιτήματα για επιστροφή φόρων και για ενστάσεις. Το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή σε τρεις φάσεις και θα αντικαταστήσει όλα τα υφιστάμενα συστήματα και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που λειτουργούν σήμερα.

Το νέο σύστημα θα αντικαταστήσει σταδιακά το taxisnet. Η πρώτη φάση του συστήματος επηρεάζει μόνο τα πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας για σκοπούς ΦΠΑ. Συνεπώς, με τη λειτουργία του Tax For All, σε ένα με ενάμιση περίπου μήνα, οι δηλώσεις ΦΠΑ αντί να υποβληθούν μέσω του taxisnet θα υποβληθούν μέσω του TFΑ.

Ηλεκτρονικά, μέσω του νέου συστήματος, θα υποβληθούν τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ για τα αστικά ταξί και για τους αγρότες, καθώς μέχρι τώρα υπέβαλλαν τις δηλώσεις ΦΠΑ στην παραδοσιακή έντυπη μορφή. Ήδη οι οδηγοί ταξί και οι αγρότες ενημερώθηκαν μέσω επιστολών για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ και τις αλλαγές που έπονται.

Θα επηρεαστεί σειρά λειτουργιών

Με τη λειτουργία της πρώτης φάσης του TFA θα επηρεαστεί σειρά λειτουργιών, όπως είναι η εγγραφή των φορολογουμένων στο ΦΠΑ, οι δηλώσεις, οι βεβαιώσεις, οι πληρωμές, το reportıng, οι επιστροφές φόρων και η έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών. Το αρμόδιο τμήμα ενημέρωσε τους επηρεαζόμενους μέσω email, παραθέτοντας μια περιγραφή του νέου συστήματος. Επίσης, τους κάλεσε να προχωρήσουν στην επικαιροποιήση του email τους, καθώς η ορθότητά του αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη μεταφορά του λογαριασμού των φορολογούμενων από το σύστημα  taxisnet στο νέο μηχανογραφικό σύστημα.

Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, μιλώντας στον «Φ», δήλωσε πως με τη λειτουργία του TFA θα ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του Τμήματος Φορολογίας, ενώ θα συμβάλει και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους. Σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, μεγάλο θα είναι και το όφελος για τους φορολογουμένους, καθώς  θα εξυπηρετούνται καλύτερα και θα έχουν άμεση και εύκολη ενημέρωση σχετικά με τις φορολογικές οφειλές καθώς και για την εξεύρεση καλύτερων και γρηγορότερων μεθόδων συμμόρφωσης.

Η δεύτερη φάση του έργου, που θα αφορά έμμεσες φορολογίες, θα τεθεί σε λειτουργία αργότερα. Θα αφορά τον εταιρικό φόρο, τον φόρο εισοδήματος, τον φόρο εισοδήματος που παρακρατήθηκε στις απολαβές, την παρακράτηση του ΓεΣΥ και την έκτακτη αμυντική εισφορά. Επίσης, θα αφορά τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, τους ειδικούς φόρους, την προσωρινή φορολογία ασφαλιστικών εταιρειών και τον φόρο κληρονομιάς. Τελευταία θα εφαρμοστεί η τρίτη φάση, για τον φόρο στοιχημάτων και καζίνου, τον ειδικό φόρο πιστωτικών ιδρυμάτων και τα τέλη χαρτοσήμων. Ήδη το προσωπικό του Τμήματος έχει περάσει από ειδική εκπαίδευση.

πηγή: Philenews