Γιατροί με υπερδιπλάσιες υπερωρίες από τον μισθό τους

Της Αλεξίας Καφετζή

Γιατρός του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με μισθό για το 2022, €76.379 έλαβε επιπλέον υπερωριακή αποζημίωση ύψους €187.040. Την ίδια στιγμή βοηθός διευθυντής κλινικής με ετήσιες απολαβές €76.379 έλαβε ως υπερωρίες και επιδόματα άλλες €230.999. Οι παραπάνω περιπτώσεις καταγράφονται σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στην οποία καταγράφεται μεταξύ άλλων ότι γιατροί δημοσίου λαμβάνουν πέραν του βασικού τους μισθού οριζόντια και κάθετα κίνητρα, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν κατά δύο ακόμη και τρεις φορές τον μισθό τους.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, «το έτος 2022 καταβλήθηκε στους 208 γιατρούς του νοσοκομείου επιπλέον του μισθού τους συνολικό ποσό ύψους €4,6 εκατ. ως οριζόντιο κίνητρο (€22.443 ανά γιατρό) και συνολικό ποσό ύψους €2,2 εκατ. ως κάθετο κίνητρο (αντιστοιχεί σε €10.786 ανά γιατρό) παρόλο ότι δεν επιτεύχθηκε ο ολικός στόχος ύψους €305 εκατ. εσόδων του ΟΚΥπΥ από τον ΟΑΥ που προνοείτο στη σχετική συμφωνία η οποία υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2020 μεταξύ ΟΚΥπΥ και συντεχνιών».

Εκτός από το θέμα των κινήτρων που παραχωρούνται στους γιατρούς, στην έκθεση γίνεται αναφορά σε προβλήματα που εντοπίζονται όσον αφορά την λειτουργία του ΤΑΕΠ (καθυστερήσεις στην εξέταση ασθενών, μη καταγραφή της ώρας κλήσης ειδικού γιατρού κ.λπ.) αλλά και στην σημαντική μείωση ασθενών μετά την έλευση του ΓεΣΥ. Συγκεκριμένα το νοσοκομείο το 2019 δέχθηκε 203.384 εξωτερικούς ασθενείς, αριθμός ο οποίος μειώθηκε κατά 31% το 2022 (39.649 ασθενείς).