Girls in STEAM Academy: Δωρεάν προγράμματα για νεαρά κορίτσια 14-17 και 18+ ετών από την Ουκρανία

* English Text Follows *

Το Girls in STEAM Academy είναι μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των φύλων στους τομείς STEAM – Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά. Φέτος, η πρωτοβουλία ανακοινώνει τη διοργάνωση δύο προγραμμάτων BridgeSTEAM που απευθύνονται ειδικά σε εκτοπισμένα κορίτσια από την Ουκρανία, ηλικίας 14-17 και 18+ ετών, που μένουν στην Κύπρο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο και υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη σύγχρονη ιστορία, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους εκτοπισμένους και αναζητώντας ασφάλεια. Οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί είναι τα νεαρά κορίτσια και οι γυναίκες, που αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους. Αυτά τα προγράμματα απευθύνονται ειδικά σε κορίτσια και γυναίκες από την Ουκρανία που έχουν εκτοπιστεί, με τον υπέρτατο σκοπό να ενδυναμωθούν με γνώσεις και εργαλεία προκειμένου να τους επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση που σχετίζεται με τους κλάδους STEAM. Μέσω των προγραμμάτων, οι συμμετέχουσες θα έχουν επίσης τη μοναδική ευκαιρία να δικτυωθούν με συνομήλικες τους, καθώς και με γυναίκες πρότυπα στα πεδία STEAM.

Τα προγράμματα BridgeSTEAM στοχεύουν να ενδυναμώσουν τις συμμετέχουσες σε τρία διαφορετικά επίπεδα:

α) να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον προγραμματισμό,

β) να τις ενημερώσει για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στους τομείς STEAM και

γ) να τις φέρει σε επαφή με γυναίκες-πρότυπα που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς στην Κύπρο.

Τα προγράμματα θα προσφέρουν επίσης ένα εργαστήριο συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια, καθώς και ένα εργαστήριο σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Τα προγράμματα είναι δωρεάν και θα προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα.

BridgeSTEAM for Ukrainian-displaced women 18+

ΠΟΤΕ: 22-23 Απριλίου 2023 (09:00 – 18:00)

ΠΟΥ: Youth Makerspace Larnaka

Φόρμα συμμετοχής εδώ μέχρι 3 Απριλίου 2023

BridgeSTEAM for Ukrainian-displaced girls 14-17

ΠΟΤΕ: 20-21 Μαΐου 2023 (09:00 – 18:00)

ΠΟΥ: Λεμεσός (η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα)

Φόρμα συμμετοχής εδώ μέχρι 2 Μαΐου 2023

Το 2021, το Girls in STEAM Academy υλοποίησε δύο διήμερα προγράμματα BridgeSTEAM στη Λεμεσό και τη Λάρνακα, για κορίτσια ηλικίας 14-16 ετών. Μετά την τεράστια επιτυχία τους, άλλα τέσσερα προγράμματα BridgeSTEAM πραγματοποιήθηκαν το 2022 – δείτε το βίντεο με τις καλύτερες στιγμές μας εδώ.

Τα προγράμματα BridgeSTEAM για εκτοπισμένα κορίτσια από την Ουκρανία είναι εντελώς δωρεάν για τις συμμετέχουσες και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα American Spaces  (U.S State Department / Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο), με την υποστήριξη του CUTing Edge – An American Space (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Amdocs Cyprus και Youth Makerspace Larnaka (Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Αναστασία Λιοπετρίτη στο τηλέφωνο 00 357 99169053.

 

Γιατί STEAM?

Παρά το γεγονός ότι τα κορίτσια υπερισχύουν των αγοριών στον ψηφιακό γραμματισμό, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 17% των ατόμων σπουδάζουν και εργάζονται σε τομείς ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) στην ΕΕ και μόνο το 36% των αποφοίτων STEM. Αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα στερεοτύπων φύλου που εμποδίζουν τα κορίτσια να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Το πρόγραμμα Girls in STEAM Academy στοχεύει να σπάσει τα εμπόδια που συνήθως εμποδίζουν τα νεαρά κορίτσια να αναπτύξουν ενδιαφέρον για καριέρα στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος BridgeSTEAM, κάθε συμμετέχουσα λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης και εντάσσεται αυτόματα στο δίκτυο αποφοίτων του Girls in STEAM Academy, με προνόμια και ευκαιρίες πέρα από το διήμερο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες απόφοιτες συμμετείχαν στο πρόγραμμα TechGirls του Υπουργείου

Εξωτερικών των ΗΠΑ, άλλες παρακολούθησαν ευκαιρίες εκπαίδευσης για σκίαση εργασίας στο εξωτερικό, αρκετές απόφοιτες παρουσίασαν επεισόδια του podcast μας SheSpeaks, ενώ άλλα κορίτσια συμμετείχαν σε διάφορες άλλες δράσεις που διοργανώνει η πρωτοβουλία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιστοσελίδα: https://steamacademycy.org/

Facebook: www.facebook.com/steamacademycy

Instagram: @steamacademycy

LinkedIn: Girls in STEAM Academy

YouTube: Girls in STEAM Academy

Επικοινωνία: [email protected]

 

Girls in STEAM Academy: Free programs for Ukrainian-displaced girls 14-17 & 18+ years old

Girls in STEAM Academy is a non-profit initiative that aims to bridge the gender gap in the STEAM fields – Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics. This year, the initiative proudly announces the implementation of two BridgeSTEAM programs specifically addressed to Ukrainian-displaced girls, aged 14-17 and 18+, who are based in Cyprus.

The war in Ukraine has left the world in shock and has been one of the most significant moments in contemporary history, leaving thousands of people displaced and seeking for safety. The most vulnerable populations are young girls and women, who were forced to interrupt their studies. These programs specifically target Ukrainian-displaced girls and women, with the utmost purpose to empower them with knowledge and tools in order to enable them to access a STEAM-related education. Through the programs, the participants will also have the unique opportunity to network with peers, as well as with women role-models in STEAM fields.

The BridgeSTEAM programs aim to empower the participants on three different levels:

  1. a) develop their coding skills,
  2. b) inform them about the career opportunities in the STEAM fields, and
  3. c) bring them in contact with inspiring women role models working in these fields in Cyprus.

    The programs will also offer a career counseling workshop with a certified trainer, as well as a workshop addressing the UN Sustainable Development Goals – SDGs. The programs are free of charge and will be offered in the English language.

BridgeSTEAM for Ukrainian-displaced women 18+

WHEN: 22-23 April 2023 (09:00 AM – 18:00 PM)

WHERE: Youth Makerspace Larnaka

Apply here by 3 April 2023

BridgeSTEAM for Ukrainian-displaced girls 14-17

WHEN: 20-21 May 2023 (09:00 AM – 18:00 PM)

WHERE: Limassol (final venue to be confirmed)

Apply here by 2 May 2023

In 2021, Girls in STEAM Academy implemented two 2-day BridgeSTEAM programs in Limassol and Larnaka, for girls aged 14-16. After their huge success, four more BridgeSTEAM programs have taken place in 2022 – see our highlights video here.

The BridgeSTEAM programs for Ukrainian-displaced girls are entirely free for the participants and are sponsored by the American Spaces Programs of the U.S. State Department (U.S. Embassy Cyprus), with the support of the CUTing Edge – An American Space (Cyprus University of Technology), Amdocs Cyprus, and Youth Makerspace Larnaka (Youth Board of Cyprus).

For more information contact: Anastasia Liopetriti at 00 357 99169053

 

Why STEAM?

Studies have shown that girls are more digitally literate than boys; however, women represent only 17% of the people who study and work in ICT sectors in the EU, and only 36% of STEM graduates. This is mainly the result of gender stereotyping that impedes girls from reaching their full potential. Girls in STEAM Academy aims to break these impediments that women and girls are faced with, and nurture their interest about the STEAM fields.

Upon completion of the BridgeSTEAM program, each participant receives a certificate of attendance and automatically joins the Girls in STEAM Academy Alumni network, with benefits and opportunities that go beyond the two-day program. More specifically, some alumnae have participated in the TechGirls program of the US Department of State, others attended educational job shadowing opportunities abroad, several alumnae presented episodes of our SheSpeaks podcast,  while others were involved in various other actions that the initiative organizes throughout the year.

Website: https://steamacademycy.org/

Facebook: www.facebook.com/steamacademycy

Instagram: @steamacademycy

LinkedIn: Girls in STEAM Academy

YouTube: Girls in STEAM Academy

Contact: [email protected]