Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο επίκεντρο σεμιναρίου της Youth Dynamics

Το σαββατοκύριακο 20-21 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Γιορτάζοντας τις Δεξιότητες».

Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο Δημοσιογραφικό χωριό στα Περβόλια από τον οργανισμό νεολαίας Youth Dynamics.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενδυνάμωση των νέων μέσω της μη τυπικής μάθησης, επικεντρώνοντας στην ανάπτυξη ψηφιακών, κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.Το πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσιάσεις των βασικών δεξιοτήτων (πράσινες, ψηφιακές, μαλακές, διαπροσωπικές) που πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι, με έμπειρους εκπαιδευτές να αναλύουν και να συζητούν με τους συμμετέχοντες. Οι νέοι ανέλαβαν ενεργό ρόλο για να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, τις ικανότητές τους και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες που τους εξοπλίζουν για την αγορά εργασίας.

Συνολικά, το σεμινάριο προσέφερε σημαντική συνεισφορά στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των νέων, εφοδιάζοντάς τους με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την επιτυχημένη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.Επιπλέον, το πρόγραμμα συνέβαλε στην ανάπτυξη πράσινων, ψηφιακών και “soft” δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες με κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες. Επιπλέον, αξιολογήθηκε το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων του 2023, συζητήθηκαν τα αποτελέσματα και οι στόχοι του.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου μέσω του προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων», που στοχεύει στην ενθάρρυνση της άτυπης μάθησης και στη συμμετοχή των νέων σε πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα, παρέχοντας κίνητρα για ενεργή συμμετοχή.