Η απάντηση του Τμήματος Δασών σχετικά με τα δημοσιεύματα για τη συντήρηση δρόμων στον Ακάμα

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με αφορμή δημοσιεύματα σε σχέση με τη συντήρηση δρόμων στον Ακάμα, αναφέρει ότι στην περιοχή εκτελείται  η αναγκαία συντήρηση  σε τμήμα του οδικού δικτύου και των αντιπυρικών λωρίδων, ως μέρος της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο αλλά και της διαχείρισης και εποπτείας του δάσους.  Οι εργασίες εκτελούνται σε επιλεγμένα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία το χωμάτινο οδόστρωμα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές λόγω διάβρωσης. Τα εν λόγω έργα δεν αποτελούν εργασίες που αφορούν στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αειφόρο ανάπτυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν μόνο βασική συντήρηση του οδοστρώματος και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται διαπλάτυνση των δρόμων. Τα έργα είναι τα εντελώς απαραίτητα και αποσκοπούν στην ασφαλή και γρήγορη διακίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων αλλά και στη  διακίνηση του προσωπικού και των επισκεπτών στην περιοχή. Η βασική συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου ενισχύει στο μέγιστο την προστασία των οικοσυστημάτων, οικοτόπων, ενδιαιτημάτων και άλλων σημαντικών στοιχείων της χλωρίδας και πανίδας του Ακάμα που κινδυνεύουν με καταστροφή από πυρκαγιές κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Το Τμήμα διαβεβαιώνει τους πολίτες αλλά και τα οργανωμένα σύνολα, που εύλογα μπορεί να ανησυχούν, ότι αφουγκράζεται τις ανησυχίες τους και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής ομορφιάς της περιοχής.