Η ΕΕ παρουσιάζει προτάσεις κατά της ανεργίας των νέων

 

Ανάμεσα στα μέτρα που θα προτείνονται θα είναι οι λεγόμενες «εγγυήσεις νεολαίας», στη βάση των βέλτιστων πρακτικών που ισχύουν στην Αυστρία και τη Φιλανδία. Σύμφωνα με τις εγγυήσεις αυτές, κάθε νέος θα λαμβάνει μια προσφορά ποιοτικής απασχόλησης ή κατάρτισης ή επιμόρφωσης εντός τεσσάρων μηνών από την ημέρα που θα εγκαταλείψει το σχολείο ή θα μείνει άνεργος.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι κατά μέσο όρο διπλάσιο από εκείνο του υπόλοιπου πληθυσμού. Στην Ιταλία οι νέοι άνεργοι έχουν αυξηθεί σε περίπου 35%, ενώ στην Ισπανία και την Ελλάδα, ξεπερνούν το 50% γεγονός που θέτει σε κίνδυνο μια ολόκληρη γενιά.


Διαβάστε επίσης γιατί είναι αισιόδοξος για το σχέδιο αναδιάρθρωσης ο Πρόεδρος των ΚΑ αλλά και τι αναφέρει ο Α.Κυπριανού για το μνημόνιο.