Η Ελληνική Τράπεζα επενδύει στο περιβάλλον και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας

Η Τράπεζα έχει στόχο να μειώσει κατά 55% τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030

H Ελληνική Τράπεζα πέτυχε για ακόμη μια χρονιά επαναπιστοποίηση με το Διεθνές Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001, το οποίο αφορά θέματα ενεργειακής διαχείρισης.

Δίνοντας έμφαση σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης, ο Όμιλος πιστοποιείται ετήσια από το 2015 με το Διεθνές Πρότυπο Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001, ενώ ήταν ο πρώτος οργανισμός στην Κύπρο που απέκτησε τέτοια πιστοποίηση από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης. Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης καλύπτει όλες τις δραστηριότητες και εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Κύπρο, προσφέροντας μία συστηματική προσέγγιση για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων σε θέματα ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, χρήσης και κατανάλωσης. Μέσω της διαχείρισης αυτής η Τράπεζα έχει στόχο να μειώσει κατά 55% τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030.

Ο ρόλος των τραπεζών στην ανάπτυξη του τόπου, δεν περιορίζεται στη στήριξη της οικονομίας και των πελατών τους. Η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει την επιδίωξη και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μονόδρομο για την Ελληνική Τράπεζα, η οποία αναγνωρίζει τις ευθύνες της απέναντι στις περιβαλλοντικές και ενεργειακές προκλήσεις και υιοθετεί επιλογές οι οποίες ελαχιστοποιούν το οικολογικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Τα πράσινα κτήρια, τα οικολογικά πρότυπα, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, η επένδυση σε πράσινες πρακτικές και επιχειρήσεις και η γενικότερη περιβαλλοντική συνείδηση που υιοθετεί η Ελληνική Τράπεζα την καθιστούν ένα από τους πλέον «πράσινους» οργανισμούς στην Κύπρο.

Ήδη, είναι εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα σε έξι κτήρια της Τράπεζας με αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 300.000 kWh. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και σε άλλα κτήρια της Τράπεζας στοχεύοντας στο διπλασιασμό της παραγωγής από τέτοια συστήματα. Παράλληλα, γίνονται επιπρόσθετες ενέργειες όπως η αντικατάσταση παλαιών συστημάτων κλιματισμού, η θερμομόνωση οροφών, η αντικατάσταση μη θερμομονωτικών γυαλιών με θερμομονωτικά και η εγκατάσταση νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, με στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Από τον Ιανουάριο 2023 ο Όμιλος συνάπτει συμφωνίες προμήθειας ηλεκτρισμού από εγκεκριμένες εταιρείες που προμηθεύουν ηλεκτρισμό, που μέρος του παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως φωτοβολταϊκά συστήματα. Με αυτή την πρακτική μειώνονται περαιτέρω οι αέριες εκπομπές, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική προσπάθεια που γίνεται.

Επιδίωξη της Τράπεζας είναι όχι απλά να συμμορφώνεται, αλλά και να υπερκαλύπτει τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την ενεργειακή κατανάλωση. Είναι ένα έργο σε διαρκή υλοποίηση με την υιοθέτηση μιας ευρύτερης οικολογικής συνείδησης και εντατικές προσπάθειες για μείωση των αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας, πόρων και ενεργειακού σχεδιασμού. Πρόσφατα μάλιστα η Τράπεζα έλαβε το Βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» για το 2023 στα Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία για Οργανισμούς, επισφραγίζοντας τη δέσμευσή της να θέτει την προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο όλων των ενεργειών της.