Η Κομισιόν υπέβαλε νομοθετικά κείμενα για την εισαγωγή του ΦΧΣ


Διαβάστε επίσης γιατί κάποιος υποψήφιος να θέλει να κερδίσει ο αντίπαλος του και για τα Γερμανικά ΜΜΕ που “καίνε” τη χώρα τους για ξέπλυμα.


Πρόκειται για την τελική φάση υλοποίησης της απόφασης που έλαβαν 11 χώρες της Ευρωζώνης να προχωρήσουν με τη μορφή της ενισχυμένης συνεργασίας.

Οι χώρες που ζήτησαν από την Επιτροπή να κάνουν χρήση της διάταξης που προβλέπει η Συνθήκη για «ενισχυμένη συνεργασία» είναι: η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, Ολλανδία και η Σλοβενία.

Η πρόταση οδηγίας αντικατοπτρίζει το πεδίο και τους στόχους της αρχικής πρότασης για τον ΦΧΣ που υποβλήθηκε από την Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2011. Η προσέγγιση της φορολόγησης όλων των συναλλαγών με διαπιστωμένη σχέση με τη ζώνη του ΦΧΣ διατηρείται, όπως και οι συντελεστές 0,1% για μετοχές και ομόλογα και 0,01% για παράγωγα.

Όταν εφαρμοστεί από τα 11 κράτη μέλη, ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αναμένεται να αποφέρει έσοδα ύψους 30-35 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, με τον ΦΧΣ επιδιώκεται η επίτευξη 3 βασικών στόχων. Πρώτον, θα ενισχύσει την ενιαία αγορά, μειώνοντας τον αριθμό των διαφορετικών εθνικών προσεγγίσεων για τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δεύτερον, θα εξασφαλιστεί ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας συμβάλλει δίκαια και ουσιαστικά στα δημόσια έσοδα. Τέλος, ο ΦΧΣ θα στηρίξει ρυθμιστικά μέτρα για την ενθάρρυνση του χρηματοπιστωτικού τομέα να αναλαμβάνει πιο υπεύθυνες δραστηριότητες, οι οποίες να προσανατολίζονται προς την πραγματική οικονομία.

Ο ΦΧΣ θα έχει χαμηλούς συντελεστές, ευρεία βάση και δίχτυα ασφαλείας για την αποφυγή της μετεγκατάστασης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Όπως και κατά το παρελθόν, θα ισχύσει η «αρχή της μόνιμης κατοικίας». Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος θα οφείλεται αν ένα μέρος που συμμετέχει στη συναλλαγή είναι εγκατεστημένο σε συμμετέχον κράτος μέλος, ανεξάρτητα από το πού λαμβάνει χώρα η πράξη. Τούτο ισχύει είτε εάν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ενέχεται στη συναλλαγή είναι, το ίδιο, εγκατεστημένο στη ζώνη του ΦΧΣ, είτε εάν ενεργεί για λογαριασμό ενός μέρους εγκατεστημένου στη δικαιοδοσία αυτή.

Ως πρόσθετη διασφάλιση κατά της φοροαποφυγής, η σημερινή πρόταση προσθέτει επίσης την «αρχή της έκδοσης». Αυτό σημαίνει ότι χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εκδοθεί στα 11 κράτη μέλη θα φορολογούνται κατά τη διαπραγμάτευσή τους, ακόμη και αν οι διαπραγματευτές των μέσων αυτών δεν είναι εγκατεστημένοι στη ζώνη του ΦΧΣ. Επιπλέον, περιλαμβάνονται τώρα ρητές διατάξεις κατά των καταχρήσεων.

Ο ΦΧΣ δε θα εφαρμόζεται στις καθημερινές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες των πολιτών και των επιχειρήσεων (π.χ. δάνεια, πληρωμές, ασφαλίσεις, καταθέσεις κλπ.), προκειμένου να προστατευθεί η πραγματική οικονομία. Δεν θα εφαρμόζεται ούτε και στις παραδοσιακές επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της άντλησης κεφαλαίων ή στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο πράξεων αναδιάρθρωσης.

Η πρόταση επίσης απομονώνει τις δραστηριότητες αναχρηματοδότησης, τη νομισματική πολιτική και τη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Συνεπώς, οι συναλλαγές με κεντρικές τράπεζες και την ΕΚΤ, με την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, και οι συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαλλάσσονται από το φόρο.

Η προτεινόμενη οδηγία θα συζητηθεί τώρα από τα κράτη μέλη, με σκοπό την εφαρμογή της στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας. Τα 27 κράτη μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις συζητήσεις σχετικά με την πρόταση αυτή. Ωστόσο, μόνο τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία θα έχουν δικαίωμα ψήφου και για να εφαρμοστεί πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα. Θα ζητηθεί επίσης η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Με τη σημερινή πρόταση συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να καταστεί πραγματικότητα ο κοινός Φόρος επί των Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών στην ΕΕ», δήλωσε ο Επίτροπος για θέματα φορολογίας Αλγκίρντας Σεμετά, προσθέτοντας ότι «στο τραπέζι βρίσκεται μια αναμφισβήτητα δίκαιη και τεχνικώς ορθή φορολόγηση, η οποία θα ενισχύσει την ενιαία αγορά και θα αποθαρρύνει τις ανεύθυνες χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο Επίτροπος κάλεσε τα 11 κράτη μέλη να προχωρήσουν προς τα εμπρός με φιλοδοξία να προωθήσουν, να αποφασίσουν και να καταστήσουν πραγματικότητα τον πρώτο παγκοσμίως περιφερειακό ΦΧΣ.»

Πηγή: ΚΥΠΕ