Η Τραπεζική Ένωση κύριο θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ηδη, το θέμα της δημιουργίας του μηχανισμού αυτού άρχισε να συζητείται σε επίπεδο ομάδας εργασίας, που συστήθηκε υπό την προεδρία της Κύπρου. Οπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η ομάδα εργασίας συνήλθε για πρώτη φορά την περασμένη Πέμπτη με προεδρεύοντα ανώτερο λειτουργό της Κεντρικής Τράπεζας. Στην πρώτη αυτή συνάντηση έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων των αντιπροσώπων των κρατών μελών για το θέμα, χωρίς ωστόσο τα κράτη μέλη να ανοίξουν τα χαρτιά τους.

Την πρόταση για δημιουργία του μηχανισμού αυτού παρουσίασε τον περασμένο μήνα στο Στρασβούργο ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Πρόεδρος της Κομισιόν Μανουέλ Μπαρόζο.

Η Κομισιόν πρότεινε την ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) της αρμοδιότητας λειτουργίας όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης σχετικά με τις απαιτήσεις για τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη μόχλευση.

Στόχος της πρότασης της Κομισιόν για έναν Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) είναι η αποφυγή στο μέλλον προβλημάτων, όπως αυτά που αντιμετωπίζει σήμερα ο τραπεζικός τομέας σε πολλά κράτη μέλη. Η Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να κάνουν γρήγορα, εγκρίνοντας τα μέτρα μέχρι το τέλους του έτους, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2013 θα αρχίσουν σταδιακά να τίθενται σε ισχύ.

Οι προτάσεις έτυχαν μιας πρώτης εξέτασης από τους Υπουργούς Οικονομικών στο Ατυπο Συμβούλιο ΕΚΟΦΙΝ, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία το Σεπτέμβρη.

Στο Συμβούλιο αυτό προέκυψαν κάποιες αναμενόμενες διαφωνίες σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της πρότασης, αλλά και με τις εξουσίες που παραχωρούνται στην ΕΚΤ.

Ωστόσο, όλοι οι Υπουργοί, συμπεριλαμβανομένου και του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε συμφώνησαν επί του στόχου αυτού.

Εξάλλου, άλλα θέματα που θα εξεταστούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 – 19η Οκτωβρίου είναι η πρόοδος στην εφαρμογή του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Το Συμβούλιο εάν κρίνει απαραίτητο θα ορίσει πρόσθετες κατευθύνσεις για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη.

Επίσης, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τις εργασίες που διεξάγονται σχετικά με το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με τις προτάσεις για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας των τραπεζών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει, επίσης, το ευρύτερο ζήτημα της Τραπεζικής Ενωσης.

Επιπρόσθετα, οι αρχηγοί κρατών και Κυβερνήσεων θα προβούν σε μια ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις σχέσεις της ΕΕ με τους στρατηγικούς της εταίρους. Ωστόσο, δεν αναμένονται να εκδοθούν συμπεράσματα σχετικά με αυτό το θέμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ