Καδής: “Εγκρίθηκε το σύστημα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών”

Μετά την πρόσφατη έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νέου συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πολιτική σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μια, κατά τον Υπουργό Παιδείας, «πολύ σημαντική πολιτική που έχει να κάνει ουσιαστικά με την ποιότητα των εκπαιδευτικών».

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίας, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής ανέφερε ότι κατά τη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο ουσιαστικά ενέκρινε το πλαίσιο που θα διέπει την επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθ` όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. «Ουσιαστικά το Υπουργικό Συμβούλιο με τη σημερινή του απόφαση θέτει ένα πλαίσιο το οποίο δεν υπήρχε στο εκπαιδευτικό σύστημα» συμπλήρωσε.

Όπως εξήγησε, με αυτό το νέο πλαίσιο η νέα πολιτική για την επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος έχει να κάνει με την καθολικότητα, δηλαδή όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιμορφώνονται. Η δεύτερη παράμετρος αφορά τη συστηματικότητα και τη συνέχεια, δηλαδή η εκπαίδευση θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και καθ` όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Έτσι κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει σε διάρκεια 2 χρόνων να συμπληρώνει εκπαίδευση διάρκειας 50 ωρών.

Η τρίτη παράμετρος έχει να κάνει με τη στόχευση, δηλαδή ο κάθε εκπαιδευτικός θα επιμορφώνεται στη βάση των αναγκών που έχει ο ίδιος ως εκπαιδευτικός αλλά και στη βάση των αναγκών της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί.

Η νέα πολιτική θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά 2015-2016 σε πιλοτική βάση σε 25 συνολικά σχολεία, 15 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 10 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη βάση της αξιολόγησης που θα ακολουθήσει σε ό,τι αφορά την πιλοτική εφαρμογή, η νέα πολιτική θα εφαρμοστεί πλήρως από τη σχολική χρονιά 2016-2017.

«Το επόμενο μεγάλο βήμα θα είναι το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών το οποίο θα εξετάσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέσα στην επόμενη περίοδο» πρόσθεσε καταλήγοντας ο Υπουργός Παιδείας.