Καταγγελία κατά του διευθυντή με τα κουρέματα για βία

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία ο διευθυντής φέρεται να έσπρωξε τον μαθητή και να τον πίεσε στον λαιμό