Καταγγέλλει τον Δήμο στην ΕΕ για λεωφόρο Μακαρίου ο Ελεγκτής

Το είπε και το κάνει ο Γενικός Ελεγκτής. Καταγγέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ την απόφαση του Δήμου Λευκωσίας να παραδώσει τη μια λωρίδα κυκλοφορίας της λεωφόρου Μακαρίου στα ιδιωτικά οχήματα, αντί μόνο στα λεωφορεία (και στις δύο λωρίδες) όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Η καταγγελία δυνατόν να οδηγήσει στην απώλεια της χρηματοδότησης του έργου, όχι μόνο για τον Δήμο Λευκωσίας αλλά και για την Κύπρο, σε περίπτωση που η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απεντάξει η ίδια το έργο από τα συγχρηματοδοτούμενα. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης οποιουδήποτε άλλου έργου αλλά τα χρήματα θα χαθούν οριστικά.

Σε τέτοιες περιπτώσεις την επιστροφή των χρημάτων ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από σχετική ενημέρωση που λαμβάνει από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το έργο της λεωφόρου Μακαρίου, κόστους περίπου €13 εκατ., συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Τα οχήματα στον δρόμο μπήκαν από την πίσω πόρτα κατόπιν παρέμβασης προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, ο οποίος ήταν ο μόνος που μπορούσε να επιτρέψει τη χρήση του δρόμου από ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Εναντίον της χρήσης του δρόμου από ιδιωτικά οχήματα είχε ταχθεί και ο Φορέας Κυκλοφοριακών Μελετών.

Ο Γενικός Ελεγκτής αποστέλλει επιστολή – καταγγελία και όπως πληροφορείται ο «Φ», ζήτησε και τις απόψεις τόσον του Δήμου Λευκωσίας όσον και του γενικού διευθυντή της ΕΠΣΑ, Θεοδόση Τσιόλα, με σκοπό να τις συμπεριλάβει στην ενημέρωση του προς το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Θέση του Γενικού Ελεγκτή είναι πως το έργο σχεδιάστηκε με δύο λωρίδες κυκλοφορίας για χρήση από λεωφορεία και τους κατοίκους της οδού.

Ο επί του Τύπου εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Μάριος Πετρίδης, ερωτηθείς σχετικά από τον «Φ», είχε υποδείξει πως το έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση με συγκεκριμένους όρους και αν τυχόν επέλθουν αλλαγές οι οποίες θα ανατρέπουν τη φιλοσοφία του, τότε ενδεχομένως ολόκληρο το ποσόν να ανακτηθεί, όχι μόνο από τον Δήμο Λευκωσίας αλλά και από τη συνολική χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται, πως την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου επήλθε η ανατροπή του αρχικού σχεδιασμού, όταν η λεωφόρος Μακαρίου δόθηκε στην κυκλοφορία και η μία λωρίδα χρησιμοποιείται από λεωφορεία και η δεύτερη για όλα τα οχήματα.

Έκτοτε ο δρόμος, ο οποίος τις γιορτές των Χριστουγέννων λειτούργησε ως πεζόδρομος, χρησιμοποιείται ανεξέλεγκτα από ιδιωτικά οχήματα τα οποία καταλαμβάνουν όχι μόνο τη λωρίδα που προοριζόταν για τα λεωφορεία αλλά και άλλα τμήματα της λεωφόρου, για στάθμευση.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία υποδεικνύει πως δεν υπήρχε πρόνοια έστω και για προσωρινή χρήση του δρόμου από ιδιωτικά οχήματα.

πηγή: Philenews