ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών για την TEMU

Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής (Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω) ενώνει τη φωνή και τις καταγγελίες της με αυτές των άλλων 17 Ενώσεων Καταναλωτών της ΕΕ, κατά της κινεζικής πλατφόρμας Temu η οποία, όπως αναφέρει, δεν σέβεται τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες που αφορούν στην ασφάλεια των καταναλωτών.

Δείτε την ανακοίνωση: 

«Θα θέλαμε να ενεργοποιήσουμε την προσοχή και της δικής μας Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) ως προς το γεγονός ότι η εν λόγω πλατφόρμα δεν προστατεύει επαρκώς τους καταναλωτές με βάση τους κανόνες ασφαλείας της ΕΕ. Επιπρόσθετα, ως προς το ό,τι η εταιρεία χρησιμοποιεί πρακτικές χειραγώγησης που παραβιάζουν τη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να εμποδίζει τους καταναλωτές να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση στα πλαίσια της διαφάνειας.

‘Οπως προνοούν οι Ευρωπαϊκές οδηγίες, είναι κρίσιμο όπως τα προϊόντα που πωλούνται στις αγορές εντός ή εκτός διαδικτύου, είτε είναι Ευρωπαϊκά, είτε άλλης προέλευσης, να είναι ασφαλή και να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όταν απευθύνονται σε Ευρωπαίους πολίτες.

Ειδικότερα, η Temu, η οποία η οποία κυρίως διαδικτυακά αναπτύσσεται ραγδαία, (έχει πάνω από 75 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στην ΕΕ), «δεν ενημερώνει επαρκώς τους καταναλωτές για τον έμπορο που πωλάει τα προϊόντα του μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, με αποτέλεσμα να μην τηρεί τους κανόνες για τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας των προϊόντων.

Παράλληλα δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες σε σχέση με τα συστήματα και τον τρόπο χρήσης των διαφορετικών κριτηρίων ως προς τα προϊόντα, που προτείνει μέσω της πλατφόρμας της. Επίσης, η διαδικτυακή αγορά της δεν παρέχει την απαιτούμενη διαφάνεια αλλά επηρεάζεται από τεχνικές χειραγώγησης, με σκοπό να κατευθύνει τους καταναλωτές να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από όσα αρχικά θα ήθελαν και χρησιμοποιώντας αθέμιτους και παραπλανητικούς τρόπους, καθιστά ιδιαίτερα πολύπλοκη τη διαδικασία διαγραφής του λογαριασμού τους.

Η Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω καλεί την ΥΠΚ να αναλάβει δράση και να ερευνήσει άμεσα την ενδεχόμενη παραβίαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το διαδικτυακό περιεχόμενο και τις ψηφιακές υπηρεσίες από την διαδικτυακή πλατφόρμα της Temu. Επίσης την καλεί να πάρει, σε συνεργασία και με την ΕΕ, μέτρα έτσι που να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και να προστατευθούν οι καταναλωτές, με γνώμονα ένα ασφαλέστερο και πιο ανοικτό ψηφιακό χώρο, παρέχοντας προστασία των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και πρόσβαση σε ποιοτικές ψηφιακές υπηρεσίες».