ΚΕΔΙΠΕΣ: Νέα καταβολή στο κράτος – Σύνολικά €800 εκ. ευρώ

Στο πλαίσιο της αποπληρωμής κρατικής βοήθειας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ αποφάσισε νέα καταβολή προς το Κράτος ποσού €60εκ. ευρώ για το Γ’ τρίμηνο 2022, στο πλαίσιο της αποπληρωμής κρατικής βοήθειας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Με τη νέα καταβολή του ποσού των €60εκ. ευρώ, σημειώνεται πως, το συνολικό ποσό της αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ, ανήλθε στα €800 εκ. ευρώ.

πηγή: Brief