Κοινωνικό Αγαθό η Παιδεία: Ευθύνη και καθήκον της πολιτείας η παροχή ποιοτικής δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης

Η προσπάθεια για ιδιωτικοποίηση της προδημοτικής εκπαίδευσης κάτω από την ομπρέλα της επέκτασης της υποχρεωτικής φοίτησης στην ηλικία των τεσσάρων ετών και μέσα από την επιχορήγηση των διδάκτρων στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, δεν πρέπει να αφήνει κανένα μας ασυγκίνητο και αδρανή.

Η άμεση υποβάθμιση του δημόσιου νηπιαγωγείου, η απογύμνωση και υποστελέχωση του πρώτα και στη συνέχεια η καλά μεθοδευμένη αφαίρεση παιδιών από αυτό και η διοχέτευσή τους στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία δεν αποτελεί τίποτα άλλο από μια ακόμη προσπάθεια των κυβερνώντων να μεταφέρουν την ευθύνη παροχής εκπαίδευσης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, να υποβαθμίσουν το δημόσιο σχολείο και να μετατρέψουν τη μόρφωση από δικαίωμα σε προνόμιο των λίγων και πλουσίων.

Αυτό, σαφώς, αποτελεί και την ιδεολογικοπολιτική φιλοσοφία της δεξιάς, η οποία δεν αντιμετωπίζει την παιδεία ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως τον κυριότερο μηχανισμό αναπαραγωγής κοινωνικών τάξεων και διαιώνισης των κοινωνικών ανισοτήτων. Χρησιμοποιούν την εκπαίδευση για να περάσουν τις πολιτικές τους θέσεις με κυριότερο και απώτερο στόχο τη διατήρηση της εξουσίας σε αυτούς που εκπροσωπούν την αστική τάξη και την πλουτοκρατία. Ενισχύουν συνεχώς εκείνες τις δομές που εμποδίζουν τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να προχωρήσουν στη μόρφωση, αντιμετωπίζουν τη δημόσια παιδεία ως δαπάνη και όχι ως επένδυση και θεωρούν ότι δικαίωμα στη μόρφωση πρέπει να έχουν μόνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα και όχι όλοι.

Ας μιλήσουμε επιτέλους ξεκάθαρα και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτοί που αφαίρεσαν τον κριτικό γραμματισμό από τα Αναλυτικά Προγράμματα, που μείωσαν τα διαλείμματα στο δημοτικό, που αύξησαν την ύλη, που ενίσχυσαν τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου, που έβαλαν ελέγχους προόδου από το νηπιαγωγείο, που υιοθέτησαν 4 ενιαία τεστ αξιολόγησης από το νηπιαγωγείο μέχρι την Στ΄ Δημοτικού και που τώρα ιδιωτικοποιούν την Προδημοτική εκπαίδευση, έχουν και όνομα και χρώμα και πολιτική ταυτότητα.

Η νέα τους προσπάθεια για διοχέτευση παιδιών υποχρεωτικής ηλικίας φοίτησης από τα δημόσια νηπιαγωγεία στα ιδιωτικά, με την επιχορήγηση δήθεν των «διδάκτρων» αποτελεί το μεγαλύτερο έγκλημα εις βάρος του δημόσιου σχολείου. Ηθικοί αυτουργοί και εμπνευστές είναι και πάλι η κυβέρνηση Αναστασιάδη και ο ΔΗΣΥ. Εκτελεστές, συνυπεύθυνοι και συνένοχοι όμως, θα είναι και όσοι και όσες βουλευτές και βουλευτίνες θα ψηφίσουν τη συγκεκριμένη πρόνοια του νομοσχεδίου που έχει η κυβέρνηση καταθέσει, για την επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής και βάσει της οποίας δίνεται η υπερεξουσία στον Υπουργό της Παιδείας να στέλνει τα παιδιά από τα δημόσια στα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία.

Η παιδεία, όπως και η υγεία, είναι κοινωνικά αγαθά και αποτελεί καθήκον και υποχρέωση της πολιτείας να προσφέρει ποιοτική και δωρεάν παιδεία στους πολίτες της, μέσα από τις δημόσιες δομές, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο. Αν δεν το αντιληφθούμε όλοι και όλες αυτό και να σταθούμε ανάχωμα στις όποιες προσπάθειες για υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου, πολύ σύντομα θα πρέπει να πληρώνουμε και για τον αέρα που αναπνέουμε…

Απόστολος Σκουρουπάτης, Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ, μέλος Κεντρικής Γραμματείας Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών