Κομισιόν: Ενέκρινε κυπριακό Σχέδιο – Μέχρι €60.000 σε δικαιούχους

Αφορά κυπριακό σχέδιο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ

Πρόγραμμα στήριξης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους στην Κύπρο σε ορισμένους τομείς που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις δραστηριότητες τους λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων, ενέκρινε η Κομισιόν ως συμβατό με το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Το μέτρο, το οποίο θα παρέχει άμεσες επιχορηγήσεις, θα είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς όπως νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, δραστηριότητες υποστήριξης των παραστατικών τεχνών και θέατρα. Στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των δικαιούχων σε ρευστότητα και την κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους δαπανών.

Οι δικαιούχοι που θα λάβουν μέχρι και 60.000 ευρώ

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΦΠΑ θα δικαιούνται να λάβουν άμεσες επιχορηγήσεις ύψους μέχρι 60.000 ευρώ. Τα θέατρα, που δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ΦΠΑ, θα δικαιούνται να λάβουν άμεσες επιχορηγήσεις ίσες με το 50% του ποσού της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχει ήδη χορηγηθεί στο πλαίσιο καθεστώτος που θεσπίστηκε το 2021.

Η Κομισιόν έκρινε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι συμβατό με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις καθώς η βοήθεια δεν θα υπερβαίνει τα 2,3 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο και θα χορηγηθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

πηγή: KYΠΕ