Κομισιόν: Μακροοικονομικές ανισορροπίες στα κράτη-μέλη

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε  την ενεργοποίηση της διαδικασίας επιβεβαίωσης ενδείξεων που έχει, σύμφωνα με τις οποίες η Γερμανία εμφανίζει απόκλιση σε τέσσερις μακροοικονομικούς δείκτες, που μπορεί να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις άλλες οικονομίας της Ευρωζώνης.

Η διαδικασία περί μακροοικονομικών ανισορροπιών, όπως και όλοι οι άλλοι μηχανισμοί εποπτείας στο πλαίσιο της νέας οικονομικής διακυβέρνησης, δεν αφορούν τις χώρες της Ευρωζώνης που βρίσκονται σε καθεστώς μνημονίου, όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία ή σε διεθνές πρόγραμμα διάσωσης (Ρουμανία). Τα όποια προβλήματα των παραπάνω χωρών αντιμετωπίζονται μέσω των μνημονίων.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα γνωστοποιηθούν την Άνοιξη του 2014 και αν επιβεβαιωθεί η απόκλιση, κάτι που θεωρείται πολύ πιθανό, τότε η Γερμανία υπό την απειλή προστίμου ίσου με το 0,1% του ΑΕΠ, θα υποχρεωθεί σε αλλαγή της οικονομικής της πολιτικής, ώστε να επωφεληθεί και η υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Τα δύο τελευταία χρόνια πολλές κυβερνήσεις της Ευρωζώνης καλούν το Βερολίνο να αλλάξει το μείγμα της οικονομικής της πολιτικής, το οποίο επικεντρώνεται στις μαζικές εξαγωγές προς την υπόλοιπη ΕΕ, χωρίς να δημιουργεί προϋποθέσεις στο εσωτερικό της, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν και οι εταίροι της. Η πολιτική των χαμηλών μισθών και συντάξεων δεν επιτρέπει την αύξηση της ζήτησης στο εσωτερικό της χώρας, ενώ τα εμπόδια που υπάρχουν στον τομέα των υπηρεσιών διατηρούν τη γερμανική αγορά σχετικά κλειστή στους άλλους εταίρους.

Η Κομισιόν θα κάνει μια εις βάθος ανάλυση των τεσσάρων δεικτών: ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ποσοστό συμμετοχής στις παγκόσμιες εξαγωγές, καθαρή εξωτερική θέση, χρέους δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κομισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, η Γερμανία, όπως και η Γαλλία λόγω μεγέθους έχουν ιδιαίτερη ευθύνη και οφείλουν να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη όλης της Ευρωζώνης. Δεν αμφισβητούμε τη μεγάλη ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας, αντίθετα και οι άλλες χώρες πρέπει να την μιμηθούν, ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το υψηλό πλεόνασμα που εμφανίζει η Γερμανία θα πρέπει να επενδύεται και στο εσωτερικό της, ώστε να επωφελούνται όλες οι χώρες, θα πρέπει το Βερολίνο να μεταρρυθμίσει τον τομέα των υπηρεσιών και να τονώσει την εσωτερική ζήτηση, είπε.

Την περασμένη Άνοιξη η Κομισιόν εξέδωσε συστάσεις για μακροοικονομικές ανισορροπίες σε 13 χώρες. Πρόκειται για: τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Ουγγαρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία. Χθες στον κατάλογο προστέθηκαν η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Κροατία, ενώ εάν επιβεβαιωθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες θα γίνουν συστάσεις προς τις τρεις αυτές χώρες για συμμόρφωση την άνοιξη του 2014.

Στο πλαίσιο της νέας οικονομικής διακυβέρνησης και της διαδικασίας του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Κομισιόν δημοσίευσε μια ετήσια επισκόπηση στην οποία αναλύει την κατάσταση σχετικά με το δημοσιονομικό τομέα, το χρηματοπιστωτικό, την ανταγωνιστικότητα, την ανεργία και τις κοινωνικές εξελίξεις. 

Σύμφωνα με την έκθεση επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στο δημοσιονομικό τομέα όπου το μέσο έλλειμμα στην ΕΕ μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ σε σχέση με το 2009 που είχε φθάσει στο μέγιστο επίπεδο, δηλαδή σχεδόν στο 7% του ΑΕΠ. Τα ποσοστά δημόσιου χρέους, ωστόσο, παραμένουν υψηλά και αναμένεται να κορυφωθούν στο 90% σχεδόν του ΑΕΠ το 2014, προτού αρχίσουν να μειώνονται. Το γεγονός ότι λήφθηκαν μέτρα σε αρχικό στάδιο δίνει σήμερα τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιβραδύνουν τους ρυθμούς εξυγίανσης και να επικεντρωθούν περισσότερο στη βελτίωση των δημόσιων δαπανών από ποιοτική άποψη και στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα, αναφέρει η Επιτροπή, η οποία καλεί τις χώρες που διαθέτουν μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες να δημιουργήσουν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και κατανάλωση. 

Για το χρηματοπιστωτικό τομέα, αναφέρει ότι έχει επιτευχθεί ορισμένη πρόοδος και από τα μέσα του 2012 οι εντάσεις στην αγορά έχουν μειωθεί σημαντικά. Οι προσπάθειες της ΕΕ για οικοδόμηση της Τραπεζικής Ένωσης θα ενισχύσουν την ικανότητα των τραπεζών να διαχειρίζονται κινδύνους στο μέλλον, τονίσει, ωστόσο επισημαίνει ότι βραχυπρόθεσμα είναι απαραίτητο να γίνουν περισσότερα, ώστε να μειωθεί το υψηλό ιδιωτικό χρέος (π.χ. θεσπίζοντας ή βελτιώνοντας τα καθεστώτα αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων), να προετοιμαστούν οι τράπεζες για τις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα τεστ αντοχής, και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα διαπιστώνει μια σημαντική επανεξισορρόπηση να λαμβάνει χώρα σε όλη την Ευρώπη ως αποτέλεσμα της κρίσης, με μεταστροφή προς μια ανάπτυξη στηριζόμενη στις εξαγωγές. Ωστόσο, ανεπαρκής είναι η πρόοδος όσον αφορά το άνοιγμα των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών στον ανταγωνισμό, ιδίως όσον αφορά την αγορά ενέργειας και τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, ενώ θεωρεί απαραίτητο να εκσυγχρονιστούν τα ερευνητικά συστήματα.

Τέλος, για την ανεργία και τις κοινωνικές εξελίξεις, αναφέρει ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας τους και αυτό μακροπρόθεσμα αναμένεται να βοηθήσει στην ένταξη περισσότερων ατόμων στο εργατικό δυναμικό. Τώρα πρέπει να δοθεί προσοχή στη μεγαλύτερη ενεργό στήριξη και κατάρτιση των ανέργων –μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης των εθνικών υπηρεσιών απασχόλησης και της θέσπισης Εγγυήσεων για τη Νεολαία– καθώς και μέσα από τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων, τονίζει, καλώντας τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την εξέλιξη των μισθών ώστε να στηρίζουν τόσο την ανταγωνιστικότητα όσο και την εγχώρια ζήτηση, και να μεριμνούν ώστε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας να καλύπτουν τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας.

Πηγή: KYΠΕ