Κόντρα ΔΗΣΥ-Κυβέρνησης για το άνοιγμα θέσεων στο δημόσιο, τι απαντά η Κυβέρνηση

Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε ΔΗΣΥ κσι Κυβέρνηση σχετικά με το άνοιγμα των 397 κενών θέσεων πρώτου διορισμού στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Ανακοίνωση ΔΗΣΥ – απάντηση στην κυβέρνηση για νέο αίτημα αποπαγοποιήσεων θέσεων

Είναι δεδομένο ότι η νομοθεσία που απαιτεί την αποπαγοποίηση κενών θέσεων αφορά θέσεις που βρίσκονται στον προϋπολογισμό. Κάτι διαφορετικό θα ήταν εξ ορισμού παράνομο.

Μετά το 2013 και την κατάρρευση της οικονομίας κρίθηκε σκόπιμο όπως ψηφιστεί η εν λόγω νομοθεσία ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο ελέγχου της απασχόλησης και κατ’ επέκταση των δημοσίων οικονομικών. Θέσεις που κενώνονται λόγω αφυπηρετήσεων θα πρέπει να ελέγχονται αυστηρά κατά ποσό είναι απαραίτητη η εκ νέου πλήρωσή τους. Θέσεις που βρίσκονται στον προϋπολογισμό εδώ και δεκαετίες μπορεί να μην χρειάζονται σήμερα ή να χρειάζονται σε λιγότερο αριθμό, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τις νέες τεχνολογίες και τις επενδύσεις στην ψηφιακή μετάβαση. Αυτό ήταν το νόημα της νομοθεσίας.

Από το 2013 έως το 2020 υπήρξε αυστηρότατος έλεγχος της απασχόλησης και σημαντική μείωση του αριθμού υπηρετούντων στη δημόσια υπηρεσία. Πράγματι, ωστόσο, το 2021 και 2022, μετά από αρκετά χρόνια αυστηρής πολιτικής, κρίθηκε απαραίτητο να αποπαγοποιηθούν θέσεις για κάλυψη αναγκών.

Αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος που αμφισβητούμε πως παραμένουν τόσες μεγάλες ανάγκες. Ακριβώς, θέση μας είναι πως δεν μπορεί να πάμε πίσω στις παλιές εποχές όπου οι προσλήψεις γίνονταν κατά χιλιάδες συστηματικά κάθε χρόνο. Ιδίως στις παρούσες συγκυρίες και με τα όσα συμβαίνουν στην γύρω περιοχή, με απρόβλεπτους κινδύνους, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συντηρητικοί.

Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι το δεδομένο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Πως οι 2.400 θέσεις για 9 μήνες διακυβέρνησης είναι ρεκόρ δεκαετίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ

Προς αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με αναφορές ως προς το κρατικό μισθολόγιο επιθυμούμε να παραθέσουμε τα πραγματικά δεδομένα:

Συγκεκριμένα, εκ των 397 συνολικά κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα οι 75 συμπεριλαμβάνονταν στον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό (Αρ.2) του 2023 που ενέκρινε ήδη η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 13 Ιουλίου 2023. Όλες οι θέσεις είναι εγκεκριμένες είτε στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2023, είτε στους Προϋπολογισμούς των Οργανισμών για το 2023 (προϋπολογισμοί που έχουν καταρτιστεί και υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων από την προηγούμενη Κυβέρνηση) και για όλες έχει προηγηθεί η έγκρισή τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με υπερψήφιση από το ΔΗΣΥ. Σημειώνεται ότι για όλες τις θέσεις δεν θα απαιτηθούν οποιεσδήποτε πρόσθετες πιστώσεις για την πλήρωσή τους.

Σημειώνουμε ότι η πρακτική αποπαγοποίησης θέσεων υφίσταται από το 2013 μέχρι και σήμερα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι κατά τα δύο προηγούμενα έτη και συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 η προηγουμένη κυβέρνηση προώθησε την αποπαγοποίηση 1880 και 1749 θέσεων, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, δεν είναι η πρώτη φορά που η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού καλείται να εγκρίνει μεγάλο αριθμό κενών μόνιμων θέσεων για αποπαγοποίηση.

Η ουσία του θέματος ωστόσο, δεν είναι η αποπαγοποίηση θέσεων αλλά η εξέλιξη της απασχόλησης στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα η οποία, βάσει στοιχείων, διατηρείται στα μειωμένα επίπεδα που έχουν επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριμένα, στις αρχές του 2012 η απασχόληση στον δημόσιο τομέα αριθμούσε στα 52.267 άτομα και στις 30.6.2023 στα 49.295. Τονίζεται, δε, ότι οι αποπαγοποιήσεις και η σταδιακή πλήρωση των θέσεων δεν οδηγούν σε ουσιαστική αύξηση της απασχόλησης, εφόσον κατά τη δημιουργία τους λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι αφυπηρετήσεις και η αντικατάσταση εκτάκτου και συμβασιούχου προσωπικού, ενώ παράλληλα στις πλείστες περιπτώσεις δημιουργούνται θέσεις έναντι κατάργησης τουλάχιστον ίσης αξίας άλλων θέσεων.

Τέλος, επισημαίνεται, για ακόμη μια φορά, ότι, οι θέσεις προς αποπαγοποίηση περιλαμβάνονται στους ήδη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς του κράτους και λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση της πλήρωσης των κενών θέσεων στο συνολικό δημοσιονομικό σχεδιασμό του κράτους.

Ως Κυβέρνηση παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και όλες οι αποφάσεις που προωθούνται λαμβάνουν σοβαρότατα υπόψη τις δυνατότητες των δημόσιων οικονομικών. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2024 παραμένει πλεονασματικός με προτεραιότητα στη διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης, τη μεσοπρόθεσμη μείωση του δημόσιου χρέους αλλά και την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής.