Κύπρος: Ακάλυπτες επιταγές €438.000 παρουσιάστηκαν τον Απρίλιο στις τράπεζες

Ακάλυπτες επιταγές αξίας €438.000 παρουσιάστηκαν τον Απρίλιο στις κυπριακές τράπεζες, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ΚΤΚ την Τετάρτη. Είναι η μεγαλύτερη μηνιαία αξία ακάλυπτων επιταγών που παρουσιάστηκε τουλάχιστον από το 2020, ενώ συγκριτικά αντιστοιχεί σε πέραν του μισού από το συνολικό ποσό ακάλυπτων επιταγών που παρουσιάστηκαν όλο το 2020.

Τον Ιανουάριο 2022 το συνολικό ποσό ακάλυπτων επιταγών που παρουσιάστηκε ήταν €149.558, τον Φεβρουάριο €93.811 και τον Μάρτιο €64.852. Συνολικά το 2021 παρουσιάστηκαν ακάλυπτες επιταγές αξίας €933.945.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, ο αριθμός φυσικών και νομικών προσώπων που καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο 2022 ανέρχεται στα 81, ενώ 69 πρόσωπα καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) το ίδιο διάστημα.

Στον προκαταρκτικό κατάλογο καταχωρούνται όλες οι ακάλυπτες επιταγές που παρουσιάζονται στις Τράπεζες και τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, δηλαδή όλες οι επιταγές που στην τελευταία τους παρουσίαση, και αφού έχουν παρέλθει 15 μέρες από την πρώτη παρουσίαση, παραμένουν απλήρωτες λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας διαθέσιμων κεφαλαίων του εκδότη τους.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν εκδώσει ακάλυπτες επιταγές και έχουν καταχωρηθεί στον προκαταρκτικό κατάλογο, μεταφέρονται αυτόματα στο κυρίως Αρχείο, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις καταχώρησης που προβλέπονται στις σχετικές Οδηγίες, δηλαδή αν έχουν εκδώσει τρεις ή περισσότερες ακάλυπτες επιταγές ανεξαρτήτως ποσού ή αν έχουν εκδώσει ακάλυπτη επιταγή ή ακάλυπτες επιταγές για συνολικό ποσό πέραν των €2.000.

Πηγή: ΚΥΠΕ