Λάρνακα: «Χωρίς νομική βάση η αίτηση για πύργο»

Της Αλεξίας Καφετζή

Η δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας καθιστά άκυρη την αίτηση για ανέγερση πύργου στη λεωφόρο Αρτέμιδος, σύμφωνα με νέα επιστολή του δικηγόρου των πολιτών που έχουν υποβάλει ένσταση στον Δήμο Λάρνακας.

Το δικηγορικό γραφείο Μιχάλης Δειλινός απέστειλε την επιστολή στις 13 Φεβρουαρίου 2024, εγείροντας επιπρόσθετο νομικό σημείο με βάση το οποίο, από τη στιγμή που έχει δημοσιευτεί το Τοπικό Σχέδιο, αυτό υπερέχει του Διευκρινιστικού Πλαισίου για αδειοδότηση ψηλών κτιρίων το οποίο είχε επικαλεστεί ο Δήμος Λάρνακας για να εξετάσει την αίτηση για ανέγερση κτιρίου ύψους 115 μέτρων στη θέση του γνωστού αρχοντικού της Αρτέμιδος.

Σε δημόσια τοποθέτησή του μετά τις αντιδράσεις για το ύψος του κτιρίου, ο Δήμος Λάρνακας είχε επισημάνει ότι η αίτηση θα εξεταστεί με βάση το Διευκρινιστικό Πλαίσιο των Γενικών Αρχών και Προϋποθέσεων για Ανέγερση Ψηλών Κτιρίων στις Αστικές Περιοχές των Τεσσάρων Μεγάλων Αστικών Συγκροτημάτων που έχει δημοσιευθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 25/4/2018.

Σύμφωνα όμως με τον δικηγόρο Μιχάλη Δειλινό, το ίδιο το Διευκρινιστικό Πλαίσιο ορίζει ότι ισχύει μέχρι τη δημοσίευση των αναθεωρημένων Τοπικών Σχεδίων, κάτι που στην περίπτωση της Λάρνακας έγινε στις 12 Αυγούστου 2022. «Από τη δημοσίευση του Εγκεκριμένου Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας στις 12/8/2022 παύουν ή/και σταματούν να ισχύουν οι πρόνοιες του Διευκρινιστικού Πλαισίου και ισχύουν πλέον οι πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, όπως ορίζει το ίδιο το Διευκρινιστικό Πλαίσιο», αναφέρει στην επιστολή του ο δικηγόρος των ενισταμένων.

Σύμφωνα με τον διάλογο, ως εκ τούτου, καλεί τον Δήμο Λάρνακας να εξετάσει την αίτηση με βάση τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου, το οποίο όμως απαγορεύει τέτοιες αναπτύξεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
«Με βάση τις πρόνοιες του Εγκεκριμένου Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση πύργου ή/και πύργων στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά επιτρέπεται σε άλλη περιοχή της Λάρνακας.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλούμε όπως στα πλαίσια της διαφάνειας που πάντοτε τηρεί ο Δήμος Λάρνακας, να έχουμε γραπτώς τη θέση του Δήμου Λάρνακας αναφορικά με το νομικό καθεστώς στη βάση του οποίου προτίθεται να εξετάσει την αναφερόμενη αίτηση.

Δηλαδή θα εξετάσει την εν λόγω αίτηση με βάση τις πρόνοιες του Διευκρινιστικού Σχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών ή με βάση τις πρόνοιες του Εγκεκριμένου Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας;» τονίζεται στην επιστολή.