Λύσεις χθες για τη στελέχωση των σχολικών μας μονάδων με αντικαταστάτες/ριες

Του Απόστολου Σκουρουπάτη*

Η κατάσταση στις σχολικές μας μονάδες είναι οριακή και απαράδεκτη, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας και απροθυμίας του ΥΠΑΝ να αναπληρώσει τις απουσίες εκπαιδευτικών για διάφορους λόγους.

Κενά παρατηρούνται καθημερινά, εδώ και ένα μήνα τόσο στο πρωινό όσο και στο Ολοήμερο Σχολείο. Αποτέλεσμα αυτού είναι να παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων και οι περισσότεροι συνάδελφοι/σσες να έχουν ήδη από τα μέσα της χρονιάς συμπληρώσει τις δέκα αναπληρώσεις που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν.

Το ΥΠΑΝ όφειλε ήδη να έχει προχωρήσει σε λύσεις και διορθωτικά μέτρα από τις 8 Ιανουαρίου 2024, όταν οι ιώσεις και λοιμώξεις άφησαν  εκατοντάδες εκπαιδευτικούς στο σπίτι, και όχι να παρακολουθεί ως θεατής την όλη κατάσταση, αφήνοντας εντελώς μόνες και αβοήθητες τις διευθύνσεις των σχολικών μας μονάδων.

Αυτό που ανέμενε κανείς, ήταν η άμεση ανταπόκριση του ΥΠΑΝ με την αποστολή τουλάχιστο αντικαταστατών με πλήρη διδακτικό χρόνο στις σχολικές μας μονάδες και επί  της ουσίας αλλαγής της απαράδεκτης πολιτικής του 2015, βάσει της οποίας στέλνουν αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς όσες και οι διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν, αγνοώντας εντελώς τον τρόπο λειτουργίας και τις πραγματικές ανάγκες των δημοτικών μας σχολείων και νηπιαγωγείων.

Την ίδια στιγμή θεωρούσαμε δεδομένο ότι το ΥΠΑΝ θα προχωρούσε σε ενέργειες που θα έδιναν άμεσες λύσεις τόσο στο πρωινό όσο και στο απογευματινό Ολοήμερο σχολείο, αλλά και στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για ολιστική και μακροχρόνια αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μια ολοκληρωμένη πολιτική η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή επιδομάτων ασθενείας ή/και πληρωμένης άδειας ασθενείας σε αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς, το άνοιγμα των καταλόγων για αντικατάσταση σε δημοτικά σχολεία και σε νηπιαγωγούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς εκεί και όπου το πτυχίο τους το επιτρέπει, την αποστολή αντικαταστατών από την πρώτη μέρα απουσίας εκπαιδευτικού σε όλες τις σχολικές μονάδες, την καταβολή υπερωριών σε μόνιμο προσωπικό για εργασία σε απογευματινή ζώνη Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενδιαφέρον αντικατάστασης από αδιόριστο εκπαιδευτικό, τη δημιουργία μητρώου μόνιμων εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να εργαστούν στα Προαιρετικά Ολοήμερα σχολεία, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης κενών σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενδιαφέρον αντικατάστασης από αδιόριστο εκπαιδευτικό και την υπερωριακή αμοιβή εκπαιδευτικών που ξεπερνούν τις 10 αναπληρώσεις. Αυτές όλες τις εισηγήσεις, τις έχουμε καταθέσει και δημόσια ως Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών από την πρώτη στιγμή.

Εδώ και 40 ολόκληρες μέρες δεν έχουμε δει ούτε έχουμε καταγράψει κάποια ενέργεια από πλευράς του ΥΠΑΝ για αντιμετώπιση της όλης κατάστασης. Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν αποφάσεις ακόμα και Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΠΟΕΔ, βάσει των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μπορεί να πάρει ακόμα και δυναμικά μέτρα αντίδρασης για να δοθούν οριστικές λύσεις από την αρμόδια αρχή.

*Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ, μέλος Γραμματείας Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών.