Με κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ

Με μικρά κέρδη έκλεισε Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Παρασκευή. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε μικρή ποσοστιαία αύξηση 0,92% και έκλεισε στις 64,91 μονάδες, ενώ σε εβδομαδιαία βάση σημείωσε απώλειες 1,08%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε άνοδο σε ποσοστό 1,03%, κλείνοντας στις 37,24 μονάδες. Η απουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος περιόρισε τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών στα μόλις €249.565.

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 1,63% και ο δείκτης των Επενδυτικών σε ποσοστό 2,17%.

Αμελητέες απώλειες είχε ο δείκτης της Εναλλακτικής σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών αξίας 235.687 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,145 ευρώ – άνοδος 1,40%), της Ελληνικής Τράπεζας με 8.744 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,86 ευρώ – άνοδος 1,53%), της Hermes με 1.566 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,09 ευρώ – χωρίς μεταβολή), της Δήμητρα Επενδυτικής με 1.255 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,38 ευρώ – άνοδος 2,70%) και των Τσιμεντοποιίων Βασιλικού με 1.241 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,16 ευρώ – άνοδος 0,47%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης πέντε κινήθηκαν ανοδικά και πέντε πτωτικά, ενώ τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 83.

Εξάλλου, σήμερα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε, μετά από σχετική έγκριση που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών, οι οποίοι είναι εισηγμένοι στη ΝΕΑ Αγορά για επιπλέον δύο μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου 2016:

BROZOS IVY PUBLIC LTD
ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.
PRECISE LOGISTICS PUBLIC LTD
GREENOX LTD

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθεί να συντρέχει ο λόγος που επιβάλλει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των εν λόγω εταιρειών (Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015).

Σε περίπτωση που εντός των δύο μηνών δεν συντρέχει πλέον ο λόγος αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των πιο πάνω εταιρειών, τότε η αναστολή θα αρθεί.