Με μικρή πτώση έκλεισε την Τετάρτη το ΧΑΚ

 

Στο μεταξύ, ο δείκτης FTSE/CySE 20 παρέμεινε αμετάβλητος, κλείνοντας στις 38,84 μονάδες.

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά, 10 καθοδικά και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Το σύνολο των συναλλαγών ήταν 203, ενώ ο όγκος συναλλαγών έφθασε τα 323.191,96 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε πτώση 0,92%, τα Ξενοδοχεία 0,74% και οι Επενδυτικές Εταιρείες 1,24% .

Αντίθετα, η Εναλλακτική Αγορά σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,06%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 203.077,51 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,159 – άνοδος 0,63%), της ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ με όγκο 31.646,60 (τιμή κλεισίματος 1,950 – πτώση 2,63%), της της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο συναλλαγών 31.207,43 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,982 – πτώση 1,80%), της LOGICOM PUBLIC LTD με όγκο 28.890,36 (τιμή κλεισίματος 0,750 – πτώση 1,32%) και της CYTRUSTEES INVESTMENT PUB με όγκο 9.654,40 (τιμή κλεισίματος 0,187 – άνοδος 1,63%).

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης των προσώπων, που ενδιαφέρονται όπως πιστοποιηθούν ότι κατέχουν τα προσόντα, για να εγγραφούν στους ειδικούς καταλόγους χρηματιστηριακών εκπροσώπων ή στους ειδικούς καταλόγους βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων, σύμφωνα με τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο και την παράγραφο 6 της Απόφασης του Συμβουλίου του ΧΑΚ (Κ.Δ.Π. 433/2010 όπως αυτή τροποποιήθηκε).

Η εξέταση αυτή έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016, μεταξύ των ωρών 15:00-17:00, στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν γραπτώς το σχετικό ενδιαφέρον τους απ’ ευθείας προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προσδιορίζοντας σαφώς, για ποια εξέταση πιστοποίησης ενδιαφέρονται να παρακαθήσουν (Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου ή Βοηθού Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου) και σε ποια γλώσσα Ελληνική ή Αγγλική μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2016, το αργότερο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για συμμετοχή στην εξέταση αυτή, θα πρέπει να καταβάλουν στο Χρηματιστήριο το προβλεπόμενο δικαίωμα των €85, ως έχει καθοριστεί με σχετική απόφαση του Συμβουλίου του ΧΑΚ, αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας τους, καθώς επίσης και τα πλήρη τους στοιχεία για σκοπούς άμεσης επικοινωνίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ εάν υπάρχουν).

Επίσης, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει εγκρίνει σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.3 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) την ανανέωση της εγγραφής στον κατάλογο Συμβούλων Εισαγωγής της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ των πιο κάτω Συμβούλων Εισαγωγής, η οποία ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

1. SHARELINK SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD
2. THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LTD (CISCO)
3. KPMG LTD
4. GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD
5. PRICEWATERHOUSECOOPERS LTD
6. MGI GREGORIOU & CO LTD
7. MARKOS DRAKOS CONSULTANTS LTD
8. HORWATH DSP LTD
9. DELOITTE LTD
10. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ Δ.Ε.Π.Ε
11. ARGUS STOCKBROKERS LTD
12. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
13. Π.Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ
14. HLB ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΛΤΔ
15. ONEWORLD LTD
16. JOANNIDES + CO LTD
17. CHRISO SAVVA LLC
18. ANDREAS NEOCLEOUS & CO LLC
19. EURIVEX LTD
20. Y. GEORGIADES & ASSOCIATES LLC
21. CAPITAL MARKETS EXPERTS A.E.
22. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
23. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
24. EUROGLOBAL S.E.E. AUDIT LTD
25. K. TREPPIDES & CO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
26. MERITKAPITAL LTD
27. NEXIA POYIADJIS CHARTERED ACCOUNTANTS
28. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
29. GRANT THORNTON (CYPRUS) LTD
30. PANGLOBE GROUP LTD
31. KINANIS LLC
32. GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED
33. GEORGE PAMBORIDIS LLC
34. L. PAPAPHILIPPOU & CO LLC
35. ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES LLC
36. CHRISTYS & CO LLC
37. EBC SOLICITORS SPOLKA AKCYJNA
38. Σ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ
39. SMC MED TRUSTEES(CY) LTD
40. EMERGO WEALTH LTD
41. V. KOMODROMOS & CO LTD
42. BAKER TILLY KLITOU & PARTNERS LTD
43. ALFRED HENRY CORPORATE FINANCE LTD
44. GROW WEALTH ASSETS LTD
45. Γ.Φ. ΠΙΤΤΑΤΖΗΣ Δ.Ε.Π.Ε