Με 50 προϊόντα το Καλάθι του Νοικοκυριού στην Κύπρο

Αρχίζουν επίσημα επαφές για εφαρμογή του μέτρου και στην κυπριακή αγορά- οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας