Με δαπάνη €6,6 εκ ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων σε 405 σχολεία

Με συνολική δαπάνη €6,6 εκ ολοκληρώθηκε το έργο εγκατάστασης ΦΒ Συστημάτων σε 405 σχολικά κτήρια παγκύπρια, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία, μειώνοντας κατά 30% τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου στο Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία, με την ευκαιρία του ολοκλήρωσης του έργου εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στα Δημόσια Σχολεία, στην οποία μίλησαν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου και η Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΗΚ Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου.

Το έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από την ΕΕ στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από την ΑΗΚ, ενώ το Υπουργείο Παιδείας θα αποπληρώσει την ΑΗΚ σταδιακά. Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στα €6,6 εκ σημαντικά μειωμένο από τον αρχικό προϋπολογισμό των €9,6 εκ. Η ομάδα έργου της ΑΗΚ έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στο Υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (Υπουργείο Οικονομικών) για συμπερίληψη στη 2η εκταμίευση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η κ. Θεοδοσίου είπε ότι με την τεχνογνωσία και εμπειρία της ΑΗΚ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, η ΑΗΚ εγκατέστησε φωτοβολταϊκά συστήματα σε όλα σχεδόν τα σχολεία της Κύπρου.

Ανέφερε ότι το έργο περιλάμβανε εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων, συνολικής ισχύος 4,9 MW, θερμομόνωση 84.000 τετραγωνικών μέτρων περίπου και υγρομόνωση στις επιφάνειες όπου εγκαταστάθηκαν τα ΦΒ συστήματα.

Το έργο αυτό, είπε η κ. Θεοδοσίου, υλοποιήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2023 με τη συμπαράσταση όλων των αρμοδίων αρχών της Δημοκρατίας. Με τη συμβολή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, συνέχισε, εξασφαλίστηκε έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο ειδικού σχεδίου που επιτρέπει την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων συμψηφισμού μετρήσεων αυξημένης ισχύος (μέχρι 20 kW) στα σχολικά κτήρια. Το έργο αυτό, τόνισε, προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία, μειώνοντας κατά 30% τη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε 405 σχολεία Παγκύπρια, συνιστά σημαντικό βήμα για το ενεργειακά βιώσιμο μέλλον του τόπου μας, μία αναγκαιότητα που αναδεικνύεται και μεταδίδεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στα παιδιά και στους νέους μας, μέσα από τη συγκεκριμένη ενέργεια της ΑΗΚ και του Υπουργείου Παιδείας.

Στο πλαίσιο της ολιστικής αναβάθμισης των δημόσιων σχολείων και της επιδιωκόμενης αναδόμησης του εκπαιδευτικού μας συστήματος, είπε η Υπουργός, εντάσσεται και το έργο της εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, που αποτελεί μέρος του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη 2030 και που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της κτηριακής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των σχολείων μας, όπως καταγράφεται και στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης.

Στόχος μας, συνέχισε, είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σχολείων και ο μετασχηματισμός τους σε κοινότητες μάθησης για την αειφορία και την πράσινη μετάβαση. «Η αλλαγή κουλτούρας προϋποθέτει κλιματικά ανθεκτικά σχολικά περιβάλλοντα, ικανά να παρέχουν ευκαιρίες βιωματικής εμπειρικής μάθησης σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, με επίκεντρο τα παιδιά. Προς αυτή την κατεύθυνση, παράλληλα με την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, προωθούμε και άλλες σημαντικές δράσεις, για τις οποίες θα δώσουμε λεπτομερείς πληροφορίες πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Το έργο της εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, το οποίο παρουσιάζουμε, είπε η Υπουργός, υλοποιήθηκε μετά από συμφωνία που υπογράφτηκε τον Νοέμβριο του 2019 μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Ανέφερε ότι ο σχετικός διαγωνισμός, που προκηρύχθηκε από την Αρχή Ηλεκτρισμού τον Αύγουστο του 2020, αφορούσε την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε 405 Δημόσια Σχολεία, καθώς και τις απαραίτητες θερμομονώσεις και υγρομονώσεις στις επιφάνειες εγκατάστασης.

«Το συνολικό κόστος του έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2023, ξεπέρασε τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντλήθηκε εξ ολοκλήρου από το ταμείο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κάτω από τον άξονα της πράσινης μετάβασης. Η ολοκλήρωση του έργου, ανεβάζει τον αριθμό των σχολείων στα οποία έχουν εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκά Συστήματα και των οποίων οι κτηριακές εγκαταστάσεις πληρούσαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνταν για τον σκοπό αυτό στα 550», πρόσθεσε.

Όπως είπε η κ. Μιχαηλίδου, σύμφωνα με μελέτη που έχει γίνει, η ολοκλήρωση του υπό αναφορά έργου συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 35% και συμβάλλει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030. Επιπρόσθετα, συνέχισε, το έργο συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου, στην ορθολογική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, στην εξοικονόμηση κρατικών πόρων, στην ανάδειξη του ρόλου που πρέπει να έχουν τα δημόσια κτίρια στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, στην καλλιέργεια ενεργειακής και περιβαλλοντικής συνείδησης από τις μαθήτριες και τους μαθητές και στην εξοικείωση τους με τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ