Με εισόδημα €2.000 και €2.500 πόσο δάνειο παίρνει ένα ζευγάρι

Η ανάγκη για στέγαση οδηγεί είτε στον δανεισμό είτε στο ενοίκιο αλλά και οι δυο περιπτώσεις είναι μια ακριβή υπόθεση.

Η πλειοψηφία των νεαρών ζευγαριών δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει χωρίς να προσφύγει στην λύση του δανεισμού και χωρίς να έχει ένα ποσό στην άκρη, καθώς οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν το 100% της αξίας του ακινήτου αλλά μόνο το 70% ή 80% ανάλογα με την τράπεζα και την κατηγορία του υποψήφιου δανειολήπτη.

Το θέμα είναι όμως πόσα χρήματα μπορεί  να δανειστεί κάποιος αν έχει μέσο μισθό €1.300 με €1.500 ή αν το μέσο οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι €2.500 και θα πρέπει να δεσμευτεί με χρέος για τα επόμενα 30 ή 35 χρόνια.

Το πρώτο και κυριότερο είναι ότι με την κατάθεση των οικονομικών στοιχείων του δανειολήπτη ακολουθεί έρευνα από πλευράς του τραπεζικού ιδρύματος για τον υποψήφιο πελάτη. Πλεονέκτημα θεωρείται αν ο υποψήφιος πελάτης όταν εργάζεται στον ευρύτερο κυβερνητικό τομέα λόγω σταθερότητας ενώ στον αντίποδα ως υψηλού ρίσκου αντιμετωπίζονται οι υποψήφιοι που το εισόδημα προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα ή δεν είναι σταθερό.

Ο αρμόδιος τραπεζικός υπάλληλος ελέγχει  μέσω του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ  τον κάθε πελάτη με τον αριθμό ταυτότητας του με σκοπό να εντοπίσει τις πιστωτικές διευκολύνσεις που  ενδέχεται να  έχει σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, όπως δάνεια και αν αυτά εξυπηρετούνται κανονικά. Επίσης ελέγχονται οι πιστωτικές κάρτες καθώς και το παρατράβηγμα (overdraft) που μπορεί να έχει ο υποψήφιος δανειολήπτης.

Κατά την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής του αιτητή, το συνολικό ποσό εξυπηρέτησης του χρέους πρέπει να περιορίζεται στο 80% του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος.

Το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του συνολικού μηνιαίου εισοδήματος  και των συνολικών μηνιαίων δαπανών. Σε περίπτωση που η διάρκεια του δανείου εκτείνεται πέρα από την αναμενόμενη ηλικία συνταξιοδότησης του δανειολήπτη, το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επάρκεια των πιθανών εισοδημάτων του δανειολήπτη και την ικανότητά του να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις δανειακές του υποχρεώσεις μετά τη συνταξιοδότηση. Σε περίπτωση που οι δόσεις των δανείων αυξάνονται σταδιακά, τότε το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να αξιολογήσει την ικανότητα αποπληρωμής σε σχέση με τα αντίστοιχα εκτιμώμενα μελλοντικά εισοδήματα.

Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αξιολογούν κατά πόσο το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα είναι λογικό. Αν ζευγάρι ζητήσει στεγαστικό δάνειο, και το μηνιαίο εισόδημα και των δυο είναι €2.500 το πρώτο που γίνεται είναι να αφαιρεθούν τα μηνιαία έξοδα διαβίωσης.

πηγή: Philenews