Μέχρι €40δις για επιχειρήσεις που πλήγησαν από τον κορωνοϊό

Χρηματοδότηση που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα €40 δισεκατομμύρια ενεργοποιεί σύντομα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για να στηρίξει εταιρείες στην Κύπρο και την υπόλοιπη Ευρώπη που υφίστανται πίεση από την πανδημία του κορωνοϊού και τις οικονομικές του επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης ζήτησης, των προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού και των ελλείψεων εργατικού δυναμικού.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της τράπεζας, η χρηματοδότηση θα χορηγηθεί στις ΜΜΕ (SMEs) που επηρεάζονται μέσω δανείων γέφυρας και άλλων προϊόντων που θα διατεθούν σε χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, όπως οι κυπριακές τράπεζες.  Η χρημτοδότηση θα  είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο ώστε να ανακουφίσει τους κεφαλαιακούς περιορισμούς των επιχειρήσεων σε τομείς ζωτικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία, όπως ο τουρισμός και η φιλοξενία.

Περαιτέρω, η στήριξη αυτή αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στην ΕΕ και στην Κύπρο και είναι πιο επιρρεπείς σε διαταραχή των δραστηριοτήτων τους επειδή είναι υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού, συνήθως διαθέτουν μικρότερα αποθεματικά και περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης και δεν διαθέτουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να πωληθούν.

Ο Όμιλος ΕΤΕπ επικεντρώθηκε σε μέτρα που θα βοηθήσουν αυτές τις επιχειρήσεις, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν με τη χρήση υφιστάμενων μέσων, χωρίς αλλαγές στη νομική τους βάση.

Πέραν αυτού, η ΕΤΕπ επιδιώκει να επεκτείνει τη χρηματοδότηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε υψηλού ρίσκου έρευνα και ανάπτυξη για εμβόλια, θεραπείες, φάρμακα και τεχνικές διάγνωσης.

Επιπλέον, η ΕΤΕπ είναι διατεθειμένη να τροποποιήσει άμεσα τα δάνεια που έχουν ήδη εγκριθεί για τις ανάγκες σε υποδομές και εξοπλισμό των κρατών-μελών της ΕΕ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη πιθανές αλλαγές στις ανάγκες τους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, εξαιτίας της εξάπλωσης του ιού.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόγιερ δήλωσε πως η νόσος COVID-19 ήδη έχει ήδη επιφέρει ανθρώπινα δεινά σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.

«Η τράπεζα και εγώ προσωπικά βρισκόμαστε κοντά στον κόσμο που επλήγη από αυτή την μετάδοση», είπε, προσθέτοντας πως άρχισε ήδη να φαίνεται ο καταστροφικός αντίκτυπος της πανδημίας στην οικονομία.