Μειώνεται το πρόστιμο σε εταιρείες για παράλειψη παράδοσης έκθεσης στον Έφορο

Μειώνεται από 500 σε 150 ευρώ το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης που δύναται να επιβληθεί σε εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει την ετήσια έκθεσή της στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με νόμο που ψήφισε την Πέμπτη η Βουλή.
Η μείωση ισχύει για τη χρονική περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου και της 31ης Δεκεμβρίου 2024 όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης εντός των ετών 2021 και 2022.
Επίσης προνοείται επιστροφή της διαφοράς σε εταιρείες που ήδη κατέβαλαν χρηματική επιβάρυνση που υπερβαίνει τα 150 ευρώ λόγω μη έγκαιρης παράδοσης των ετήσιων εκθέσεών τους με ημερομηνία σύνταξης εντός των ετών 2021 ή/και 2022.
Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου κατατέθηκε από τους Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Σταύρο Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Πανίκο Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.
Οι εισηγητές της πρότασης νόμου επισήμαναν ότι πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο για την υποβολή της ετήσιας έκθεσής τους στον Έφορο Εταιρειών, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με αχρείαστες κυρώσεις και υψηλά πρόστιμα που θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητά τους.
Πηγή: ΚΥΠΕ