Μετά τις εκλογές οι βαθμοί – Αλλαγή χρονοδιαγραμμάτων

Στην τροποποίηση των χρονοδιαγραμμάτων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, τόσο για τα Γυμνάσια, όσο και για τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, διαφοροποιώντας σημεία της αρχικής του εγκυκλίου, όπως αυτή δημοσιοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου 2022. Με την εξέλιξη αυτή επηρεάζεται η επίδοση των δελτίων προόδου των μαθητών (οι βαθμοί τους από την αξιολόγηση), ενώ σε ό,τι αφορά τα Γυμνάσια και η περίοδος των εξετάσεων του δεύτερου τετραμήνου.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (επίδοση των δελτίων προόδου), με βάση τα αρχικά χρονοδιαγράμματα για το πρώτο τετράμηνο, αυτή θα γινόταν χθες στα Γυμνάσια και στις 8 Φεβρουαρίου στους μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. Αντ΄αυτού, η νέα εγκύκλιος αναφέρει ότι και στις δύο περιπτώσεις, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, την επομένη δηλαδή του δεύτερου γύρου των Προεδρικών εκλογών.

Όσον αφορά στο δεύτερο τετράμηνο, το οποίο τρέχει ήδη στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, μόνο τα Γυμνάσια θα έχουν αλλαγή χρονοδιαγράμματος στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου, οι μαθητές Γυμνασίων θα πάρουν τα αποτελέσματά τους για το δεύτερο τετράμηνο τη Δευτέρα 12 Ιουνίου, τρεις μέρες μετά την αρχική οδηγία (Παρασκευή 9 Ιουνίου). Σε Λύκεια και Τεχνικές Σχολές αλλαγές σε αυτό το σημείο δεν παρατηρούνται, εκ τούτου η επίδοση των δελτίων προόδων θα γίνει κανονικά την Τετάρτη 7 Ιουνίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των Γυμνασίων επηρεάζονται άλλα δύο σημεία.

Συγκεκριμένα, το δεύτερο τετράμηνο επίσημα άρχισε στις 25 Ιανουαρίου και όχι στις 23, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, καθώς οι εξετάσεις του πρώτου τετραμήνου ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιανουαρίου.

Αλλαγή παρατηρείται επίσης και στην περίοδο των εξετάσεων στα Γυμνάσια, καθώς για το δεύτερο τετράμηνο θα αρχίσει τη Δευτέρα 29 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 7 Ιουνίου (αρχικά ολοκληρωνόταν την Παρασκευή 2 Ιουνίου).

Εξάλλου, χθες έφτασε στα σχολεία και οδηγία που αφορά στη διαδικασία της ανατροφοδότησης, στον απόηχο της ολοκλήρωσης των εξετάσεων και της διόρθωσης – βαθμολόγησης των δοκιμίων των μαθητών. Όπως αναφέρεται στην οδηγία, μετά την ολοκλήρωση της γραπτής αξιολόγησης του πρώτου τετραμήνου, κάθε σχολική μονάδα πρέπει να διευθετήσει όπως οι  διδάσκοντες παραλάβουν  τα διορθωμένα εξεταστικά δοκίμια όλων των τμημάτων τους, τα οποία  θα  μελετήσουν, τόσο ως προς το πώς ανταποκρίθηκαν οι μαθητές, όσο και για να εντοπίσουν πιθανές παρανοήσεις, λάθη ή και αδυναμίες των μαθητών με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Στη συνέχεια, καλούνται όπως αφιερώσουν μία διδακτική περίοδο κατά την οποία, αφού μοιράσουν τα διορθωμένα εξεταστικά δοκίμια στους μαθητές, θα κάνουν τις σχετικές επισημάνσεις και θα εργαστούν μαζί τους στη βάση του ατομικού τους δοκιμίου.

πηγή: Philenews