Μείωσαν το δημοσιονομικό έλλειμμα οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του όπως αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, αφού τα έσοδα αυξήθηκαν, ενώ οι δαπάνες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Το έλλειμμα την περίοδο Οκτωβρίου – Μαΐου ανήλθε στα 844 δισεκατομμύρια δολάρια και είναι σχεδόν 9,0% μικρότερο από το έλλειμμα του προηγούμενου έτους.
Για την μείωση του ελλείμματος βοήθησε σημαντικά η αύξηση κατά 5,4% των φορολογικών και άλλων εσόδων που έφθασαν στο 1,56 δισεκατομμύριο δολάρια. Οι δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 2,41 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας μικρή μείωση 0,2%.

Την Παρασκευή, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor`s προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να διακινδυνεύουν μια νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης εξαιτίας του πολιτικού αδιεξόδου που εμποδίζει μια συντονισμένη μεσοπρόθεσμη δράση για μείωση του ελλείμματος.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ο S&P δηλώνει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα, ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, θα μειωθεί από 10% το 2011 σε 5% μέχρι το 2016.

Επιπλέον ο διεθνής οίκος δηλώνει ότι ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ «θα εξακολουθεί να είναι στο υψηλό επίπεδο που έχουμε θέσει για να προβαίνουμε σε αξιολόγηση της κρατικής δημοσιονομικής επίδοσης».