Νέα συνάντηση για ΑΤΑ – Προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές

Το θέμα που συζητείται είναι αποκλειστικά η ανανέωση ή τροποποίηση της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων του Ιουλίου του 2017