Νέοι κεραυνοί Οδυσσέα κατά του Πρύτανη του Παν. Κύπρου

Συνέχεια στη διαμάχη τους έδωσαν χθες Ελεγκτική Υπηρεσία και Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον απόηχο της διαδικτυακής κόντρας που ξέσπασε πριν από μερικές μέρες ανάμεσα στους επικεφαλής τους, Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Τάσο Χριστοφίδη, αντίστοιχα. Χθες, οι δύο φορείς προχώρησαν και σε επίσημες ανακοινώσεις με αφορμή την εργοδότηση της θυγατέρας του κ. Χριστοφίδη σε φορέα, ο οποίος συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γεγονός που έθιξε στο Twitter προ ημερών ο κ. Μιχαηλίδης επισημαίνοντας πως ο Πρύτανης όφειλε να το δηλώσει. 

Την αρχή χθες έκανε το ακαδημαϊκό ίδρυμα, το οποίο σε ανακοίνωσή του σημείωσε πως το Κέντρο Αριστείας biobank.cy επιθυμεί να αναφέρει ότι «από το 2012, και με στόχο την εκπόνηση του διδακτορικού της στη Μοριακή Βιολογία, η δρ Άνδρεα Χριστοφίδου συνεργάζεται με το ερευνητικό εργαστήριο του καθηγητή Κωνσταντίνου Δέλτα που υπαγόταν τότε στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έπειτα, η δρ Χριστοφίδου εργοδοτήθηκε σε μη μόνιμη θέση, ειδικής επιστήμονα έρευνας, αμειβόμενης από κονδύλια του ΙδΕΚ και του Broad Institute of MIT and Harvard. Κατά τη δημιουργία του biobank.cy, Κέντρου Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα και τη συγχρηματοδότηση του έργου CY-Biobank από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό συμβολαίου 857122, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η δρ Χριστοφίδου συνέχισε να εργάζεται ως ειδική επιστήμονας έρευνας αμειβόμενη από τα εν λόγω κονδύλια. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Κέντρο Αριστείας biobank.cy στεγάζεται προσωρινά στα κτίρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανέγερσης του κτιρίου του και, όπως όλα τα Κέντρα Αριστείας στην Κύπρο, είναι αυτόνομο και εποπτεύεται από το συμβούλιό του».

Παρά την πιο πάνω τοποθέτηση του κέντρου στο οποίο εργοδοτείται η κόρη του κ. Χριστοφίδη σχετικά με το καθεστώς εργοδότησής της, η Ελεγκτική Υπηρεσία βλέπει «σύγκρουση συμφέροντος εκ μέρους του Πρύτανη».

Σε ανακοίνωσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία εστίασε σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία αφορούν στο θέμα των φορέων που σχετίζονται με την Ιατρική Σχολή και τα οποία απασχόλησαν έντονα στο πλαίσιο της επιτροπής Παιδείας της Βουλής όταν εκεί συζητείτο ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας, ο Πρύτανης απέστειλε στην Πρόεδρο της Βουλής στις 15.3.2022 επιστολή με την οποία επιχειρηματολόγησε εναντίον δύο εκ των τεσσάρων τροπολογιών που είχαν κατατεθεί σχετικά με τον προϋπολογισμό. Η μία αφορούσε την εισαγωγή οροφής (ως ποσοστού επί του κανονικού μισθού) που θα εφαρμοζόταν σχετικά με τις πρόσθετες αμοιβές που δίνονται στα μέλη της Ιατρικής Σχολής. Με επιστολή μας στις 16.3.2022 ενημερώσαμε την Πρόεδρο της Βουλής ότι η θυγατέρα του Πρύτανη εργοδοτείται ως ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέροντας ότι τούτο δημιουργεί μείζον θέμα σύγκρουσης συμφέροντος για τον Πρύτανη ο οποίος, ας σημειωθεί, είχε διαβιβάσει την υπό αναφορά επιστολή χωρίς να έχει ληφθεί προς τούτο απόφαση του συμβουλίου του Πανεπιστημίου, το οποίο με βάση το σχετικό Νόμο, το ίδιο το συμβούλιο και όχι ο Πρύτανης έχει τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου, και ειδικότερα έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες εξουσίες: α) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και β) καθορίζει το επίπεδο μισθών και άλλων ωφελημάτων του προσωπικού του Πανεπιστημίου».

Αναφορικά με το Κέντρο Αριστείας Biobank.cy, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι «όπως και κάθε άλλη ερευνητική μονάδα που συστήνεται στο Πανεπιστήμιο, δεν είναι αυτόνομα από αυτό, όπως αφήνεται να νοηθεί στην ανακοίνωση. Η δυνατότητα σύστασης τέτοιων ερευνητικών μονάδων απορρέει από σχετικούς κανονισμούς που εγκρίνονται από την Βουλή (ΚΔΠ 144/99) και στους οποίους με σαφήνεια προβλέπεται ότι τα κέντρα υπάγονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και λογοδοτούν τόσο στο Πανεπιστήμιο, όσο και στην οικεία σχολή του. Για να συσταθεί κάθε τέτοιο κέντρο απαιτείται έγκριση της Βουλής. Επικεφαλής του συγκεκριμένου κέντρου είναι καθηγητής της Ιατρικής Σχολής».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Να ξεκαθαρίσει αμέσως το σκηνικό

Τα όσα κατά καιρούς αναφέρονται δημοσίως από αρμοδίους αλλά και μη, περί δημόσιων Πανεπιστημίων και όσων συμβαίνουν εντός αυτών, δεν πρέπει να επισκιάζουν το σημαντικό τους έργο. Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει τη σπουδαιότητα των Πανεπιστημίων, τον σημαντικό τους ρόλο και την πορεία προόδου και ανάπτυξής τους. Όμως, και αυτά τα χαρακτηριστικά με τη σειρά τους δεν μπορούν να επισκιάζουν ή καλύτερα, να καλύπτουν κάποια κακώς έχοντα που ενδεχομένως διαδραματίζονται εντός των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι να ξεκαθαρίσει αμέσως το σκηνικό γιατί αν μη τι άλλο, οι σκιές πάνω από υπηρεσίες, ιδρύματα και πρόσωπα δεν είναι και ό,τι καλύτερο.

πηγή: Philenews