Νέοι Υπουργοί: Τα γελάκια και οι φώτος λίγο μετά την τραγωδία… διίστανται οι απόψεις

Λίγες ώρες μετά την τραγωδία στην Ελλάδα με το σιδηροδρομικό ατύχημα στα Τέμπη, έγινε η ορκωμοσία των νέων Υπουργών στην Κύπρο.
Κατακρίθηκαν από πολλούς για τα γελάκια τους και τις φωτογραφίες.
Κάποιος θα πει, τι να κάνουν; Να κλαίνε οι άνθρωποι επειδή είναι οι νέοι Υπουργοί και έτυχε να γίνει η ορκωμοσία την συγκεκριμένη ημέρα.
Οι απόψεις διίστανται.