Ο λαϊκισμός βλάπτει την οικονομία

Προειδοποιήσεις από Ευρώπη και θεσμούς σε οικονομικούς φορείς από νόμους για εκποιήσεις, ρεύμα και καύσιμα