Ο Οδικός Χάρτης των Ευρωεκλογών του 2014


Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας!!! 

 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter 


Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να προτείνουν τους υποψήφιούς τους για την Προεδρία της Επιτροπής αρκετά πριν τις εκλογές, ώστε να πραγματοποιηθεί μια πανευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία για ευρωπαϊκά θέματα. Τα εθνικά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να γνωστοποιήσουν το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκουν και ποιόν θα υποστηρίξουν για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η έκθεση που συνέταξε ο Andrew Duff (ALDE, UK) και εγκρίθηκε με 20 ψήφους υπέρ και 4 κατά, προβαίνει σε συστάσεις προς τα κράτη μέλη και τα εθνικά πολιτικά κόμματα σχετικά με τη βελτίωση της διοργάνωσης των επόμενων Ευρωπαϊκών εκλογών. Η έκθεση αποτελεί συνέχεια των πρόσφατων αποφάσεων να επισπευσθεί η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και να προταθούν οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα.

“Το ΕΚ προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις νέες αρμοδιότητές του βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας για τη διαμόρφωση της νέας Επιτροπής. Θα έχουμε αποφασιστικό λόγο στην επιλογή του επικεφαλής της Επιτροπής, καθώς και στο πολιτικό του/της πρόγραμμα. Η προεκλογική εκστρατεία του 2014 θα είναι πιο ενδιαφέρουσα, πιο Ευρωπαϊκή και πιο πολιτική από τις προηγούμενες εκλογές. Ελπίζω ότι τα πολιτικά κόμματα, οι υποψήφιοι και τα ΜΜΕ να παίξουν το ρόλο τους, ώστε οι ψηφοφόροι να κάνουν σοβαρές επιλογές για τα σημαντικά πολιτικά ζητήματα που χειρίζεται πλέον το ΕΚ”, δήλωσε ο Andrew  Duff.

Μνεία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στα ψηφοδέλτια

Τα εθνικά πολιτικά κόμματα πρέπει να ενημερώσουν τους πολίτες – πριν και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας – σχετικά με τον πολιτικό δεσμό που έχουν με μία συγκεκριμένη πολιτικής ομάδα του ΕΚ, καθώς και για τον υποψήφιο που στηρίζουν για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και για το πρόγραμμά του/της.

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων συνιστά στα κράτη μέλη να προβλέψουν ότι η ονομασία και ενδεχομένως το έμβλημα των Ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων θα εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια. Προς το παρόν αυτό δεν εφαρμόζεται σε κανένα κράτος μέλος.

Υποψήφιοι ευρωβουλευτές

Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ονόματα των υποψηφίων που διεκδικούν την εκλογή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δημοσιευτούν τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από τις Ευρωπαϊκές εκλογές.

Τα κόμματα θα πρέπει, επίσης, να αυξήσουν την εκπροσώπηση των γυναικών στα ψηφοδέλτια και εφόσον είναι δυνατό να ενθαρρυνθούν την ίση εκπροσώπηση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δεσμευθούν ότι εάν εκλεγούν ως ευρωβουλευτές θα υπηρετήσουν πράγματι την θητεία τους, εκτός εάν εν τω μεταξύ διοριστούν σε αξίωμα που τους καθιστά μη εκλέξιμους (για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την εθνική κυβέρνηση).

Υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής

Σύμφωνα με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να χρίζουν τους υποψηφίους τους για την Προεδρία της Επιτροπής “αρκετά πιο πριν από τις εκλογές” προκειμένου να καταστεί δυνατό να οργανωθεί μια ουσιαστική προεκλογική εκστρατεία πάνω σε ευρωπαϊκά θέματα, βασισμένη στην ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματος και στο πρόγραμμα του υποψηφίου τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλεγούν με διαφανή και δημοκρατικά μέσα.

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής θα πρέπει να παρουσιάσουν αυτοπροσώπως το πολιτικό τους πρόγραμμα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές. Συνιστούν, επίσης, στα πολιτικά κόμματα του ΕΚ να διοργανώσουν σειρά δημοσίων συζητήσεων μεταξύ των υποψηφίων.

“Λεπτομερείς ρυθμίσεις αναφορικά με τις διαβουλεύσεις μεταξύ ΕΚ και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την εκλογή του νέου Προέδρου της Επιτροπής θα πρέπει να καθοριστούν βάσει κοινής συμφωνίας σε εύλογο διάστημα πριν τη διεξαγωγή των εκλογών”, επισημαίνουν τα Μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Υποστηρίζουν, επίσης, ότι “ο υποψήφιος για Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που κέρδισε τις περισσότερες έδρες στο ΕΚ θα πρέπει να έχει προτεραιότητα” ως προς “τη δυνατότητα να διερευνήσει την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόλυτης πλειοψηφίας στο ΕΚ.

Πολίτες από άλλες χώρες μέλη στις εθνικές λίστες

Τα εθνικά πολιτικά κόμματα ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν στις λίστες με τους υποψηφίους τους Ευρωπαίους πολίτες που κατοικούν και ψηφίζουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων

Κανένα επίσημο εκλογικό αποτέλεσμα δεν πρέπει να δημοσιευτεί σε κανένα κράτος μέλος έως ότου κλείσουν οι κάλπες σε όλα τα κράτη μέλη που θα διεξαγάγουν εκλογές την Κυριακή, 25 Μαΐου 2014.

Ενίσχυση της συμμετοχής στις εκλογές

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν εκστρατεία με στόχο να ενθαρρύνουν τους πολίτες να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν.

Η Επιτροπή, επίσης, “ενθαρρύνει όλα τα ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν τις εκλογές με τη μέγιστη προσοχή”.

Τα επόμενα βήματα

Το εν λόγω ψήφισμα μη-νομοθετικού περιεχομένου θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιούλιο.