Ο οίκος Scope επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «BBB» της Κύπρου

Την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου στο «BBB», επιβεβαίωσε την Παρασκευή ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings GmbH, θέτοντας παράλληλα σε σταθερό ορίζοντα τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον γερμανικό οίκο, η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, η σταθερή δημοσιονομική εξυγίανση και το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί μέλος της Ευρωζώνης υποστηρίζουν την υφιστάμενη αξιολόγηση, ενώ η συγκεντρωτική και εξωτερικά εξαρτώμενη οικονομία, τα τρωτά σημεία του τραπεζικού τομέα και το αυξημένο δημόσιο, ιδιωτικό και εξωτερικό χρέος, αποτελούν περιορισμούς για την κυπριακή οικονομία.

Αναφορικά με τις σταθερές προοπτικές, ο Scope τονίζει ότι αυτές αντικατοπτρίζουν την εκτίμηση του ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Κύπρος παραμένουν ισορροπημένοι σε αυτό το στάδιο.

Ταυτόχρονα, σημειώνει πως η ανταγωνιστικότητα των κυπριακών εξαγωγών έχει οδηγήσει το μερίδιο της Κύπρου στις παγκόσμιες εξαγωγές στο υψηλότερο του επίπεδο από το 1996.

«Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης αντανακλά τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη και δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας καθώς και τη συμμετοχή της στη ζώνη του ευρώ», υπογραμμίζει, τονίζοντας, ωστόσο, ότι μια συγκεντρωτική και εξωτερικά εξαρτώμενη οικονομία, όπως είναι η κυπριακή, παρουσιάζει κινδύνους για τη σταθερότητα και βιωσιμότητα του αναπτυξιακού της μοντέλου και, κατά συνέπεια, για τις δημοσιονομικές επιδόσεις και την χρηματοοικονομική της σταθερότητα.

Επιπλέον, επισημαίνει πως το υψηλό επίπεδο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) εξακολουθεί να αποτελεί βασική πιστωτική αδυναμία, ενώ τα υψηλά επίπεδα, όπως υπογραμμίζει, δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, σε συνδυασμό με μια ευάλωτη εξωτερική θέση, ενέχουν κινδύνους σε περίπτωση σημαντικών μεταβολών στο κλίμα των αγορών και σε αυστηρότερους όρους χρηματοδότησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σημειώνει πως θα προχωρήσει σε αναβάθμιση των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας σε περίπτωση που ο τραπεζικός τομέας ενισχυθεί περαιτέρω, το δημόσιο χρέος μειωθεί σημαντικά ή/και το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας αυξηθεί με βιώσιμο τρόπο, όπως για παράδειγμα, μέσω της ανάπτυξης νέων τομέων υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού.

Αντίθετα, ο γερμανικός οίκος προειδοποιεί πως θα μπορούσε να υποβαθμίσει τις προοπτικές σε περίπτωση που τα δημόσια οικονομικά επιδεινωθούν λόγω αναστροφής της πορείας για δημοσιονομική εξυγίανση, υπάρξει διακοπή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, με αρνητικές επιπτώσεις στις μεσοπρόθεσμες οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές ή/και οι αδυναμίες του τραπεζικού τομέα επανεμφανιστούν με τη μορφή πρόσθετων υποχρεώσεων προς την Κυβέρνηση.

Αναφέροντας ότι η κυπριακή οικονομία διατηρεί έναν από τους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ με την πραγματική ανάπτυξη να ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 4,2%, σε ετήσια βάση, μετά την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τον Μάρτιο του 2016, ο γερμανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης αναφέρει πως η ανάπτυξη υποστηρίζεται από την ιδιωτική ζήτηση, λόγω της βελτίωσης των συνθηκών στην αγορά εργασίας καθώς και την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα των κατασκευών, της ναυτιλίας και του τουριστικού τομέα.

Σημειώνει πως αυτές οι θετικές εξελίξεις υποστηρίχθηκαν επίσης από την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της χώρας με πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος να είναι 10% κάτω από τα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την κρίση.

Αυτό αντανακλάται στο μερίδιο της Κύπρου στις παγκόσμιες εξαγωγές, το οποίο βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από το 1996, σημειώνει.

Στο 3% η ανάπτυξη την τριετία 2019-2021

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις του, ο οίκος αξιολόγησης Scope αναμένει ότι ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 3% την τριετία 2019-2021, υποστηριζόμενος από τις σταθερές ξένες επενδύσεις και την ισχυρή εγχώρια ζήτηση.

Μεσοπρόθεσμα, ο οίκος αναμένει πως η ανάπτυξη θα μετριαστεί και θα συγκλίνει προς τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της χώρας του 2-2,5% καθώς ο αγωγός επενδύσεων σταδιακά μειώνεται, όπως αναφέρει, και η βελτίωση της πειθαρχίας των πληρωμών μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα, όπως πρόσφατα τονίζει το ΔΝΤ.

Ενώ το αναπτυξιακό δυναμικό της Κύπρου παραμένει πάνω από τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την Ισπανία (1,75%), την Πορτογαλία (1,4%) και την Ιταλία (0,5%), αυτό αντικατοπτρίζει επίσης το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου – περίπου στο 75% μέσου όρου της Ευρωζώνης – γεγονός που περιορίζει το περιθώριο για ταχύτερη αύξηση του εισοδήματος με βάση τη σύγκλιση, προσθέτει.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας εξακολουθεί να περιορίζεται από την υψηλή μόχλευση του ιδιωτικού τομέα, επιβαρύνοντας τις επενδύσεις, το υψηλό ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), την υστέρηση στην αύξηση της παραγωγικότητας – λόγω μεταξύ άλλων, εμποδίων στην υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας και περιορισμένων επενδύσεων σε τομείς που ενισχύουν την παραγωγικότητα – και τις ελλείψεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως τονίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος, σημειώνει πως οποιαδήποτε ένταση μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου παραμένει βασικό γεωπολιτικό ζήτημα και σημειώνει πως οι διαπραγματεύσεις για την ενοποίηση του νησιού έχουν ανασταλεί από τον Ιούλιο του 2017 και ότι δεν αναμένει από τα δύο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, βραχυπρόθεσμα.

Δημόσια οικονομικά

Ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι η δημοσιονομική επίδοση της Κύπρου θα παραμείνει ισχυρή, με προβλεπόμενο πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 3-4% του ΑΕΠ για την τριετία 2019-20, ποσοστό που είναι ελαφρώς κάτω από τους στόχους του κυβερνητικού προγράμματος σταθερότητας του 2019, παραμένοντας, ωστόσο, το υψηλότερο ποσοστό στη ζώνη του ευρώ.

Αναφορικά με τις δαπάνες, ο Scope αναμένει να αυξηθούν, αν και με βραδύτερο ρυθμό, εν μέρει λόγω της αύξησης της αποζημίωσης των εργαζομένων και των πληρωμών που συνδέονται με τις δαπάνες συνταξιοδότησης.

Αναφέροντας ότι το ΔΝΤ προβλέπει πως το χρέος της Κύπρου θα μειωθεί στο 67% περίπου του ΑΕΠ μέχρι το 2024, ο οίκος αναμένει με βάση τις δικές του πιο συντηρητικές εκτιμήσεις ότι η αναλογία χρέους προς ΑΕΠ θα διαμορφωθεί περίπου στο 75% του ΑΕΠ μέχρι το 2024.

Οι νομοθεσίες και το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ θα βοηθήσουν στην μείωση των ΜΕΔ

Ο οίκος Scope αναφέρει ότι το επίπεδο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ, αγγίζοντας το 30,9% στο 1ο τρίμηνο του 2019 (10,3 δισ. ευρώ ή 49% του ΑΕΠ), τονίζοντας, ωστόσο, ως θετική εξέλιξη το γεγονός ότι ο τραπεζικός τομέας επέστρεψε στην κερδοφορία από τις αρχές του 2018, επιτρέποντας στις τράπεζες να αυξήσουν τα επίπεδα κεφαλαιοποίησης τους, με τον δείκτης κοινών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1) να ανέρχεται στο 16% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων το πρώτο τρίμηνο του 2019, από 14% το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, ο γερμανικός οίκος χαιρετίζει την βελτίωση το 2018 του νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα αλλά και τους νέους νόμους για την πώληση και τιτλοποίηση δανείων, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι ενώ παραμένουν ορισμένες αβεβαιότητες σχετικά με τη νομοθεσία για τις εκποιήσεις, τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με την έναρξη του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ, θα βοηθήσουν, όπως υπογραμμίζει, στην περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ και θα συμβάλουν στην αναζωογόνηση της ροής των πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία.

ΚΥΠΕ