Ο σύγχρονος ρόλος του διαμεσολαβητή ακινήτων

Text in english follows*

Της Άννας- Μαρίας Ευτυχίου

[email protected]

Η διαμεσολάβηση ακινήτων είναι μια πολυδιάστατη δραστηριότητα της «G&P LAZAROU-Estate Agents».

Ο σύγχρονος ρόλος του διαμεσολαβητή ακινήτων έχει εξελιχθεί και διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων, των κοινωνικών αλλαγών και των αναγκών των πελατών.

Σκοπός της εταιρείας μας είναι να προσφέρει υπηρεσίες ανωτέρου επιπέδου στους πελάτες της, φροντίζοντας να καλύψει κάθε μεμονωμένη ανάγκη τους, προσφέροντας υπηρεσίες μέσω των:

-Προώθηση ακινήτων για πώληση και αγορά

-Προώθηση ακινήτων για ενοικίαση

-Διαπραγμάτευση για ανανέωση υφιστάμενων μισθώσεων

Ο ρόλος και οι ευθύνες

Ο κτηματομεσίτης πρέπει να είναι ενημερωμένος για τις τρέχουσες αγορές και νομικές διαδικασίες. Επιβάλλεται να συμβουλεύει τους πελάτες του σχετικά με την αγορά ή πώληση ακινήτου, να τους παρέχει πληροφορίες για τις διαθέσιμες επιλογές και να τους βοηθά στη λήψη κερδοφόρων αποφάσεων, τακτική την οποία εφαρμόζει η G&P LAZAROU, στα γραφεία που διαθέτει παγκύπρια.

Μέσω εμπιστευτικών συνομιλιών και διαπραγματεύσεων, με βάση την  πολύχρονη πείρα τους, οι διαμεσολαβητές της εταιρίας μας, πετυχαίνουν να εξαλείψουν τα τυχόν εμπόδια, να επιλύσουν τις διαφωνίες, να καθοριστούν βασικά συμφέροντα και τέλος, να επιτευχθεί μία συμφέρουσα συμφωνία για τους πελάτες τους.

Οι διαμεσολαβητές μας λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας που διαθέτουν σε συνδυασμό και με τις νέες και φρέσκιες μεθόδους που χρησιμοποιούν αντιμετωπίζουν με ευελιξία τις δυσκολίες και προκλήσεις και δεσμεύονται να δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Επαγγελματίας Μεσίτης

Ο κτηματομεσίτης διαδραματίζει τον ρόλο του μεσίτη μεταξύ αγοραστών και πωλητών ακινήτων. Αναζητά και παρουσιάζει ακίνητα στους πελάτες του, διαπραγματεύεται τις τιμές και τους όρους των συμβάσεων και συνδιαλέγεται με τις αντίστοιχες πλευρές.

Επίσης συντάσσει συμβόλαια αγοραπωλησίας και ενοικίασης ακινήτων, διασφαλίζοντας ότι περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και όροι για τις δύο πλευρές.

Σε περίπτωση πώλησης ακινήτου, ο διαμεσολαβητής εκπροσωπεί τον πωλητή και προωθεί το ακίνητο στην αγορά. Αναλαμβάνει τη δημοσίευση αγγελιών, τη διαφήμιση και τις περιοδείες με ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Στο σύνολο των εργασιών τους οι διαμεσολαβητές, διαχειρίζονται διάφορες συναλλαγές, περιλαμβανομένων των αιτήσεων χρηματοδότησης, φοροαπαλλαγών του ακινήτου και μεταβίβαση του στο νέο ιδιοκτήτη.

Ορισμένοι διαμεσολαβητές λειτουργούν ως συμβούλοι για επενδύσεις σε ακίνητα, βοηθώντας τους πελάτες να επιλέξουν τις καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες, όπως τις εξελίξεις γύρω από την ανάπτυξη ακινήτων, τον προγραμματισμό έργων και τις οικονομικές πτυχές της κτηματαγοράς.

Για αυτό τον λόγο η G&P LAZAROU προσφέρει επαγγελματικές συμβουλές και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κτηματομεσιτικές εταιρίες στην Κύπρο με πέραν των 30 χρόνων παρουσίας και ανάπτυξης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην εταιρία μας λειτουργούν γραφεία σε συνεχή βάση σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο.


The Modern Role of Real Estate Mediator

[email protected]

ANNA-MARIA EFTYCHIOU

Real estate mediation is a multifaceted activity of “G&P LAZAROU-Estate Agents.” The contemporary role of a real estate mediator has evolved and shaped as a result of technological advancements, social changes, and client needs. The purpose of our company is to provide top-level services to our clients, addressing their individual needs through services such as:

-Property promotion for sale and purchase.

-Property promotion for rental.

-Negotiation for lease renewals.

The Role and Responsibilities:

A real estate mediator must stay informed about current markets and legal procedures. They are obligated to advise their clients on property purchases or sales, provide information about available options, and assist them in making profitable decisions, a practice followed by G&P LAZAROU through its offices across Cyprus.

Through confidential conversations and negotiations, based on their extensive experience, our company’s mediators successfully eliminate obstacles, resolve disputes, identify key interests, and ultimately achieve favorable agreements for their clients. Thanks to their long-standing expertise combined with new and innovative methods, our mediators are flexible in addressing challenges and are committed to delivering the best possible results.

Professional Mediator:

The real estate mediator acts as an intermediary between property buyers and sellers. They seek and present properties to their clients, negotiate prices and contract terms, and engage with relevant parties. They also draft purchase and lease agreements, ensuring that all necessary information and terms are included for both parties.

In the case of property sales, the mediator represents the seller and markets the property. They handle tasks such as advertising, property listings, and tours with potential buyers.

In the course of their work, mediators manage various transactions, including financing applications, property tax exemptions, and property transfers to new owners. Some mediators also serve as investment advisors, assisting clients in selecting the best investment opportunities related to property development, project planning, and financial aspects of the real estate market.

For this reason, G&P LAZAROU provides professional advice and is one of the largest real estate companies in Cyprus, with over 30 years of presence and growth. It’s worth noting that our company operates continuously with offices in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, and Famagusta.