ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ/ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΔΡΟΜΟΙ το μεσημέρι στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ λόγω ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η Αστυνομία θα προβεί σε τροχαίες διευθετήσεις.

Από τη μια το μεσημέρι περίπου, θα γίνει πλήρης αποκοπή της Πλατείας Ελευθερίας.

Ακολούθως, μετά το πέρας της εκδήλωσης στην πλατεία Ελευθερίας γύρω στις 3.30μ.μ., θα ακολουθήσει πορεία των συγκεντρωθέντων σε διάφορους δρόμους της Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, η Αστυνομία θα προβαίνει σε αποκοπές δρόμων και ρύθμιση της τροχαίας κίνησης σε σημεία που κρίνεται αναγκαίο. Ως εκ τούτου, καλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι μελών της Αστυνομίας που θα βρίσκονται στο σημείο.

Περαιτέρω, για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας καλείται το κοινό να αποφεύγει να κατευθύνεται προς το κέντρο της Λευκωσίας μέσω της Πλατείας Ελευθερίας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.