Οδικές εργασίες στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου

Εργασίες συντήρησης της οριζόντιας σήμανσης στον αυτοκινητόδρομο (Α6) Πάφου – Λεμεσού και στις δύο λωρίδες με κατεύθυνση Λεμεσό προς Πάφο θα διεξάγονται την Τρίτη 09/02/2021, από τις 08:00 μέχρι τις 17:00, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Πάφου, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Κατά την διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών η τροχαία κίνηση από Λεμεσό προς Πάφο θα διοχετεύεται μέσω ανοίγματος στη Χ.Θ. 50+000 του αυτοκινητόδρομου (παρά το χωριό Μανδριά) στην αντίθετη κατεύθυνση, που θα χρησιμοποιείται για αμφίδρομη κίνηση οχημάτων. Η κυκλοφορία θα επανέρχεται μέσω ανοίγματος στη Χ.Θ. 54+700(παρά την περιοχή Ανατολικού).

Εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο (Α6) Πάφου – Λεμεσού

Τη Δευτέρα 08/02/2021, από τις 08:00 μέχρι τις 17:00, το Τμήμα του αυτοκινητόδρομου (Α6) Πάφου – Λεμεσού και στις δύο λωρίδες (βραδείας και ταχείας) κυκλοφορίας με κατεύθυνση Λεμεσό προς Πάφο, από τη Χ.Θ. 44+000 μέχρι και τη Χ.Θ. 45+000 θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος (εφαρμογή θερμοπλαστικής μπογιάς).

Κατά την διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών η τροχαία κίνηση από Λεμεσό προς Πάφο θα διοχετεύεται μέσω ανοίγματος στη Χ.Θ. 43+400 του αυτοκινητόδρομου (περιοχή Χα-Ποτάμι) στην αντίθετη κατεύθυνση που θα χρησιμοποιείται για αμφίδρομη κίνηση οχημάτων. Η κυκλοφορία θα επανέρχεται μέσω ανοίγματος στη Χ.Θ. 46+400 (περιοχή Κουκλιών).

Εργασίες στο πλαίσιο κατασκευής του Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας

Οι εργασίες που ξεκίνησαν στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού τη Δευτέρα 25/1/2021 η ώρα 06:00, στο πλαίσιο κατασκευής του Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας Φάση Α1, θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 1/3/2021 η ώρα 06:00.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο παλαιός δρόμος Λευκωσίας – Λεμεσού θα είναι κλειστός για την τροχαία κίνηση από τη συμβολή του με την οδό Ηνωμένων Εθνών μέχρι τη φωτοελεγχόμενη συμβολή του με την οδό Τεύκρου Ανθία και η τροχαία κίνηση από και προς Λευκωσία, θα διοχετεύεται διαμέσου της οδού Ηνωμένων Εθνών, της οδού Ερμού και της οδού Τεύκρου Ανθία.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ