Οι υποψήφιες τοποθεσίες για το νέο γήπεδο της Ομόνοιας

Διέρρευσε ότι μια από τις υποψήφιες τοποθεσίες για να ανεγερθεί το νέο γήπεδο της Ομόνοιας σύμφωνα πάντα με το πλάνο Παπασταύρου είναι η περιοχή των Χαλεπιανών έξω από το Τσέρι, μια περιοχή που συνδέθηκε με το το γήπεδο της Ομόνοιας.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι η μοναδική τοποθεσία που εξετάζεται.
Υπάρχουν άλλες δύο που συγκεντρώνουν τις ίδιες πιθανότητες με τις Χαλεπιανές.

Δ.Ζ