ΟΚΥπΥ: Αδικαιολόγητη και ανώφελη η απεργία της ΠΑΣΥΚΙ

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΟΚΥπΥ

Η σημερινή απεργία της ΠΑΣΥΚΙ δεν δικαιολογείται παρά μόνο στρέφεται κατά των ασθενών, αφού όπως ο Οργανισμός επεσήμανε και στην ανακοίνωση του ημερομηνίας 25ης Απριλίου 2023, δεν τίθεται κανένα θέμα με την επαγγελματική ασφάλιση των ιατρών που εργοδοτούνται στα δημόσια νοσηλευτήρια και κανένας ιατρός δεν εργάζεται χωρίς κάλυψη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Οργανισμός προέβη έγκαιρα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε η ασφαλιστική κάλυψη από το κράτος, όλων ανεξαιρέτως των εργοδοτούμενων στον Ο.Κ.Υπ.Υ. να παραταθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου 2023, ενώ παράλληλα είχε επαφές με ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οίκους εγνωσμένου διεθνούς κύρους προκειμένου να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα της επαγγελματικής ασφάλισης των ιατρών που εργοδοτούνται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Η διαδικασία αυτή απαιτεί πολύ χρόνο και επιμέλεια λόγω της πολυπλοκότητας της φύσης της συγκεκριμένης ασφάλισης, αλλά και επειδή ουδέποτε στο παρελθόν υπήρχε η αναγκαιότητα ασφάλισης των ιατρών των δημοσίων νοσηλευτηρίων αφού το κράτος ασφάλιζε εκ των πραγμάτων τους εργαζόμενους που υπάγονταν σε αυτό.

Για όλες τις ενέργειες του Οργανισμού όπως και για την παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης όλων των εργαζομένων, ο Ο.Κ.Υπ.Υ. ενημέρωσε γραπτώς στις 21 Απριλίου 2023 όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της ΠΑΣΥΚΙ και της ΠΑΣΥΔΥ με τη δεύτερη μάλιστα να εκφράζει δημοσίως την ικανοποίηση της για την εν λόγω διευθέτηση με την ανακοίνωση της ημερομηνίας 27 Απριλίου 2023.

Συνεπώς δημιουργεί εύλογα ερωτήματα η επιμονή της ΠΑΣΥΚΙ σε μια απεργία άνευ αντικειμένου αφού είναι ξεκάθαρο ότι δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα με την επαγγελματική ασφάλιση των ιατρών που εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Καλούμε την ΠΑΣΥΚΙ να άρει άμεσα τα συγκεκριμένα μέτρα και να τερματίσει την αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των ασθενών που εμπιστεύονται τα δημόσια νοσηλευτήρια.

Ο Ο.Κ.Υπ.Υ. λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών και του προσωπικού του και παραμένει πρόθυμος για διάλογο και θετική συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις θέσεις τους.