“Ολιγωρία στις εξετάσεις οδηγών”

Όπως δήλωσαν, διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εξέταση νέων οδηγών ενώ αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας.

Οι διαμαρτυρόμενοι είπαν ότι για να εξεταστεί ένας νέος οδηγός πρέπει να περιμένει μέχρι και 7 μήνες ενώ για την επανεξέταση απαιτούνται άλλοι τόσοι μήνες.

Όπως είπαν στην Ευρώπη η εξέταση μπορεί να διεξαχθεί σε περίοδο από μιας μέρας, μέχρι τέσσερις εβδομάδες.

Λόγω της καθυστέρησης στην εξέταση , υποστηρίζουν οι εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, πολλοί μαθητές μετά τα πρώτα βασικά μαθήματα συνεχίζουν την εκπαίδευση με τους γονείς ή τους συγγενείς τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο κύκλος εργασιών τους.

Επίσης διαμαρτύρονται , για την εξαίρεση από την ευρωπαϊκή οδηγία, για υποχρεωτικά τουλάχιστον εφτά μαθήματα οδήγησης, των σαλούν αυτοκινήτων.

Οι διαμαρτυρόμενοι επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματα τους σε Βουλευτές.