Ονούφριος Κουλλά για το σχέδιο ρύθμισης οφειλών των προσφύγων και τη διαφύλαξη του τέλους 0.4%

Της Αλεξίας Καφετζή

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημοκρατικού Συναγερμού συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Προσφύγων το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών των προσφύγων καθώς και την προσπάθεια απαλλαγής των εγγυητών.

Όπως διεφάνη από τη συζήτηση το σχέδιο θα πρέπει να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα αλλά κυρίως, θα πρέπει να ενημερωθούν έγκαιρα και πλήρως όλοι οι πρωτοφειλέτες και οι εγγυητές.

Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος διευθέτησης των δανείων, απαλλαγής των εγγυητών, είσπραξης των οφειλόμενων και κατ’ επέκταση η προστασία των κεφαλαίων του 0.4% προς όφελος όλων των προσφύγων.

Επαναλαμβάνουμε πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα αποδεχθεί ποτέ τα χρήματα των προσφύγων να τα πάρει το Υπουργείο Οικονομικών. Το οποίο δυστυχώς δεν παρευρέθηκε στη σημερινή συνεδρία.