«Όραμα της Κύπρου να καταστεί στρατηγικός παράγοντας για τα δικαιώματα των γυναικών»

Το όραμα της Κύπρου είναι να καταστεί ένας από τους στρατηγικούς παράγοντες στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο, και με αυτό τον τρόπο να οικοδομήσει ακόμη περισσότερες γέφυρες με άλλες χώρες, δήλωσε η Σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών για θέματα διάστασης φύλου στην εξωτερική πολιτική της Κύπρου Τζόζη Χριστοδούλου.

Η κ. Χριστοδούλου μιλούσε στο πλαίσιο της 63ης Συνόδου της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών (CSW63) που πραγματοποιείται στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, από τις 11-22 Μαρτίου. Στις 12 Μαρτίου διεξήχθηκε συζήτηση με θέμα «Από τα ίσα δικαιώματα στις ίσες ευκαιρίες: καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και κοριτσιών» (‘’From Equal Rights to Equal Opportunities: Countering Discrimination Affecting Women and Girls’’).

Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αρμενίας στα Ηνωμένα Έθνη σε συνεργασία με τη μη-Κυβερνητική Οργάνωση για το Καθεστώς των Γυναικών. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι νόμοι κατά των διακρίσεων και της ισότητας των φύλων μπορούν να επιφέρουν όχι μόνο ίσα δικαιώματα, αλλά να ενισχύσουν τις ευκαιρίες στις γυναίκες όσον αφορά τη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή, την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη.

Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησε η Σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών για θέματα διάστασης φύλου στην εξωτερική πολιτική της Κύπρου Τζόζη Χριστοδούλου. Στην εισαγωγική παρέμβασή της, επεσήμανε τη σταθερή και ισχυρή δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση ίσης πρόσβασης στις ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών συμπεριλαμβανομένων μέσω της πρόσβασης σε δημόσιες Υπηρεσίες και βιώσιμες υποδομές για την ισότητα των φύλων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης και των υποχρεώσεων της Κύπρου βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου, οι γυναίκες έχουν υψηλότερη εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε όλες τις ηλικίες, όχι μόνο σε ιδιωτικά, αλλά και σε δημόσια πανεπιστήμια. Εντούτοις, υπογράμμισε ότι δεν συμβαίνει το ίδιο στην εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Υπάρχει ωστόσο συνεχής αύξηση της παρουσίας των γυναικών στο δικαστικό Σώμα, είπε η κα Χριστοδούλου, με τις γυναίκες να αποτελούν το 50% των δικαστών, ενώ στο Ανώτατο Δικαστήριο από τους 13 δικαστές οι πέντε είναι γυναίκες.

«H θέση των γυναικών στην κυπριακή κοινωνία έχει βελτιωθεί. Όμως, παρά τις θετικές εξελίξεις σε νομοθετικό και πολιτικό επίπεδο, οι παραδοσιακές αντιλήψεις σχετικά με τον ρόλο των γυναικών και των ανδρών, καθώς και τα στερεότυπα των φύλων, εξακολουθούν να εμποδίζουν εκ των πραγμάτων την υλοποίηση της ισότητας των φύλων. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην υποεκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή, στο συνεχιζόμενο πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών και στη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Βάσει των πιο πάνω, η Κύπρος είναι αποφασισμένη να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο» τόνισε η κ. Χριστοδούλου.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι το όραμα της Κύπρου είναι να καταστεί ένας από τους στρατηγικούς παράγοντες στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο, και με αυτό τον τρόπο να οικοδομήσει ακόμη περισσότερες γέφυρες με άλλες χώρες. «Με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική, η Κυπριακή Δημοκρατία, θα διαδραματίσει βασικό και ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση πολιτικών που σχετίζονται με την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα των φύλων, μέσω της εφαρμογής κατάλληλων στοχοθετημένων δράσεων παγκοσμίως», κατάληξε η κ. Χριστοδούλου.

Άλλοι ομιλητές που έλαβαν μέρος ήταν η Διευθύντρια του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, Daniela Bas, η Πρόεδρος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης για το Καθεστώς των Γυναικών στη Νέα Υόρκη, Susan O’Malley, και ο Επικεφαλής της Ισότητας των Φύλων, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Πολιτισμού της UNFPA, Luis Mora.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, μέλη αντιπροσωπειών κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών, της Κοινωνίας των Πολιτών, μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οι πάνελιστ απάντησαν σε ερωτήσεις τους.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Αρμενίας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβης Mher Margaryan. Στην εναρκτήρια δήλωση του εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση της Αρμενίας, έχει ξεκινήσει την εφαρμογή ενός μεταρρυθμιστικού προγράμματος για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, με έμφαση στην ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της ίσης αμοιβής και ισότητα στη λήψη αποφάσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ