Πάμε εκδρομή στον Καλοπαναγιώτη;

Ένα από τα πιο αγαπημένα χωριά για εκδρομή